Ημερίδα "Ανθρωπιστικές επιστήμες: κατανοώντας το παρόν, χαρτογραφώντας το μέλλον"

Στόχος της Ημερίδας είναι να διερευνήσει και να διαμορφώσει έναν διάλογο γύρω από τα σύγχρονα ζητήματα που ορίζουν την κρίση στις ανθρωπιστικές σπουδές.

Ημερίδα με τίτλο «Ανθρωπιστικές Επιστήμες: κατανοώντας το παρόν, χαρτογραφώντας το μέλλον» διοργανώνουν το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 (17.00, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Aθήνα). Στόχος της Ημερίδας είναι να διερευνήσει και να διαμορφώσει έναν διάλογο γύρω από τα σύγχρονα ζητήματα που ορίζουν την κρίση στις ανθρωπιστικές σπουδές.

Στην ημερίδα συμμετέχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, Ταξιάρχης Κόλλιας, ο Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κώστας Γαβρόγλου, και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Θωμάς Μαλούτας.

Κατά τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η συζήτηση για την κρίση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, η οποία οφείλεται εν μέρει στη συνεχή μείωση της χρηματοδότησης των επιστημών αυτών ως μη παραγωγικών και αποδοτικών. Αποτέλεσμα είναι η συνεχής υποβάθμισή τους, τόσο στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων όσο και στην αγορά εργασίας, με συνέπεια αφενός πολλά από αυτά να καταρρέουν και αφετέρου οι νέοι επιστήμονες να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Μερικά από τα ερωτήματα και ζητήματα που θα εξεταστούν στην ημερίδα είναι:
• Είναι πράγματι υπό εξαφάνιση οι ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίες καλλιεργούν το πνεύμα και την κριτική σκέψη, ενισχύουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα και ανανοηματοδοτούν καθιερωμένες αντιλήψεις;
• Αρκεί η ελλιπής χρηματοδότηση για να ερμηνεύσει την κρίση που διανύουν;
• Μήπως στην αρχή του 21ου αιώνα βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, επειδή ευρύτεροι κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί έχουν αλλάξει την κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική λειτουργία τους;
• Αν ναι, ποιοι είναι οι νέοι όροι ύπαρξης των ανθρωπιστικών επιστημών, και των ανθρωπιστικών σπουδών ευρύτερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και πώς διαφοροποιούνται από την προηγούμενη περίοδο;
• Σε ποιόν βαθμό η κρίση αφορά και τους μετασχηματισμούς του ίδιου του πεδίου, με τη συνεχή διασύνδεσή του με τις νέες τεχνολογίες ή με την αναγωγή των πορισμάτων της βιολογίας ή άλλων θετικών επιστημών σε ερμηνείες του κοινωνικού φαινομένου;

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στo σχετικό αρχείο. Η ημερίδα θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας media.ekt.gr/live, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ, Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες