Οι 10 επικρατέστερες καινοτόμες εφαρμογές του Διαγωνισμού ΙΤ4gov για τη διοικητική μεταρρύθμιση

Στόχος του Διαγωνισμού "ΙΤ 4 Gov" είναι η εξεύρεση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται ήδη στην αγορά και προτείνουν εναλλακτικά μοντέλα απλούστευσης των διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ανακοινώθηκαν οι 10 επικρατέστερες προτάσεις που προκρίθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης στον 1o Διαγωνισμό ΙΤ4gov. Ο διαγωνισμός, ο οποίος αφορά την ανάδειξη και επιβράβευση καινοτόμων εφαρμογών για τη διοικητική μεταρρύθμιση βασισμένες στις νέες τεχνολογίες, διοργανώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Στόχος του Διαγωνισμού ΙΤ4gov είναι η εξεύρεση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται ήδη στην αγορά και προτείνουν εναλλακτικά μοντέλα απλούστευσης των διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Στις 13 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των 10 προτάσεων που προκρίθηκαν και η τελετή βράβευσης των 3 επικρατέστερων, οι οποίες θα βραβευτούν ως εξής: 1ο βραβείο 4.000 ευρώ, 2ο βραβείο 2.000 ευρώ και 3ο βραβείο 1.000 ευρώ. Επιπλέον, το δημόσιο θα έχει το δικαίωμα εξαγοράς εφαρμογών που θα βραβευθούν με το ποσό των 10.000 ευρώ εκάστη. Οι 10 προτάσεις που διακρίθηκαν είναι οι εξής, κατά αλφαβητική σειρά:

AITIMATA.GR
Τα AITIMATA.GR προτείνουν μία διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει την δυνατότητα στους πολίτες να υπογράφουν ψηφιακά οποιοδήποτε έγγραφο και να το υποβάλλουν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, παρέχοντας τη δυνατότητα επαλήθευσης της ψηφιακής υπογραφής του εγγράφου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία παραλαβής του. Στην πρόταση προβλέπεται η παροχή κατάλληλης διεπαφής (webservice), ώστε να διαλειτουργεί με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και διαχείρισης / διακίνησης εγγραφών των φορέων του δημοσίου. Σκοπός της υπηρεσίας στο τελικό της στάδιο είναι να ελαχιστοποιήσει και να εξαλείψει εντελώς την ανάγκη να προσέρχονται οι πολίτες στις δημόσιες υπηρεσίες για την κατάθεση αιτημάτων ή αιτήσεων.

El Recibo (#apodeiksi)
Η προτεινόμενη εφαρμογή στοχεύει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, προσφέροντας ένα «παιχνίδι της απόδειξης». Δίνονται στους καταναλωτές κατάλληλα κίνητρα με σκοπό να ενισχύσουν την τάση τους να συλλέγουν αποδείξεις και να «αμείβονται» κατά κάποιο τρόπο (όπως με τίτλους, εκπτώσεις, επίπεδα, ανταγωνισμό). Η εφαρμογή αξιοποιεί τη διαφήμιση των κορυφαίων έντιμων επιχειρήσεων και των χρυσών, ασημένιων, χάλκινων καταναλωτών και χρηστών, κινητοποιώντας το κοινό να εντάσσεται μόνο του σε έναν συνεχή διαγωνισμό που φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή τη συλλογή και κατηγοριοποίηση αποδείξεων. Επιπλέον, η εφαρμογή παρέχει κίνητρα τόσο υλικά, όπως ο υπολογισμός της έκπτωσης φόρου εισοδήματος συμμετοχή σε κληρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και άυλα (gamification, loyalty scheme). Ο καταναλωτής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις συναλλαγές του και να υπολογίζει τα έξοδά του σε χρονικό διάστημα που αυτός επιλέγει (π.χ. έξοδα εβδομάδας).

Η εισαγωγή της απόδειξης στο αποθετήριο γίνεται με τρείς τρόπους: α) με φωτογραφία της απόδειξης και αυτόματη αναγνώριση των απαραίτητων δεδομένων όπως ΑΦΜ επιχείρησης, ποσό, ημερομηνία (beta), β) η χειροκίνητη συμπλήρωση των στοιχείων της απόδειξης (Α.Φ.Μ. εταιρίας, επωνυμία, περιοχή, ημερομηνία, συναλλαγή) και συνοδευτική φωτογραφία της απόδειξης, γ) μέσω του bar code της εκάστοτε απόδειξης.

EyeQueue
Τo EyeQueue είναι μία web based εφαρμογή σειράς προτεραιότητας που επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών (εργοδότες, προϊστάμενοι) να οργανώνουν και να ελέγχουν τα ραντεβού τους σε πραγματικό χρόνο. Από τη μεριά των αποδεκτών των εν λόγω υπηρεσιών (υπάλληλοι, πελάτες, κοινό) το EyeQueue επιτρέπει στον χρήστη να «μπαίνει» στην σειρά προτεραιότητας χωρίς να χρειάζεται να περιμένει στην ουρά.  Το σύστημα αυτό αφορά web based εφαρμογή και services μέσω app (android, ios) σε smartphones αλλά και παραδοσιακών κινητών τηλεφώνων. Λειτουργεί και μέσω του υπάρχοντος server/network Δικτύου, σαν SaaS (Software as a Service) και cloud υπηρεσιών, ενώ παρέχει και τη δυνατότητα διασύνδεσης με την παραδοσιακή κεντρική μονάδα επεξεργασίας, την εκτυπωτική μονάδα (μηχανή έκδοσης εισιτηρίων), τον κεντρικό φωτεινό πίνακα και ηχητικών ειδοποιήσεων. Επίσης, υποστηρίζει την αποστολή ειδοποίησης με μήνυμα κειμένου SMS (για παλαιότερες τεχνολογίες κινητών). Παρέχει, ακόμη, στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενώ υποστηρίζει τη δυνατότητα εναλλαγής γλώσσας λειτουργίας.

ΝΟΜΟΘΕΣΙ@: Πλατφόρμα για την Ελληνική νομοθεσία
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙ@ σκοπεύει να αποτελέσει τη διαδικτυακή διεπαφή για την ενσωμάτωση τριών πολύ βασικών υπηρεσιών που θα συντελέσουν στην περαιτέρω εμβάθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην χώρα:

1) Πλήρη μηχανογράφηση της ελληνικής νομοθεσίας σε πραγματικό χρόνο κατά τη δημοσίευση των Φύλλων Εφημερίδων της Κυβερνήσεων από τις υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου.
2) Πλήρη ελεύθερη πρόσβαση στην νομοθεσία μέσω σύγχρονης διαδικτυακής εφαρμογής για τους πολίτες. Ανεπτυγμένες υπηρεσίες αναζήτησης και δημοσίευση στατιστικών στοιχείων.
3) Ανοιχτή διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) με σκοπό την δημιουργία νέων καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας τόσο στα πλαίσια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσο και ενσωμάτωση - διασύνδεση των νέων ανοιχτών νομοθετικών δεδομένων από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημοσίου.

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους η ΝΟΜΟΘΕΣΙ@ έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο εκφρασμένο σε OWL οντολογία, η οποία αναπαριστά επέκταση της ευρωπαϊκά αναγνωρισμένης οντολογίας CEN Metalex που αναπαριστά με λεπτομέρεια τόσο τα δομικά στοιχεία του κάθε νόμου (από εδώ και στο εξής νομοθετικό έγγραφο), αλλά και τα νομοθετικά γεγονότα που το πλαισιώνουν, με αιχμή τις νομοθετικές τροποποιήσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο δίνει τη δυνατότητα παραγωγής αυτοματοποιημένων αναβαθμισμένων εκδόσεων του εκάστοτε νομοθετικού εγγράφου, παρέχοντας το ισχύον νομικό κείμενο και παραβάλλοντας με σαφήνεια τις όποιες νομοθετικές τροποποιήσεις. Παράλληλα παρέχει την κατάλληλη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) για την υλοποίηση νέων καινοτόμων υπηρεσιών.

NoPaperGov
Το NoPaperGov είναι μια εφαρμογή κινητού (mobile application) που αποτελεί μια ψηφιακή βιβλιοθήκη εγγράφων - δικαιολογητικών στο κινητό και στις λοιπές φορητές συσκευές του πολίτη.  Στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη συνεχή αναπαραγωγή των ίδιων εγγράφων και δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να αποθηκεύουν, να διαχειρίζονται και να ανταλλάσσουν έγγραφα που τους αφορούν και τα οποία απαιτούνται στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Παραδείγματα εγγράφων αποτελούν τα διάφορα πιστοποιητικά του δημοτολογίου, η βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας, άδειες, αποφάσεις οργάνων, χρεώσεις και γενικά όλα τα έγγραφα τα οποία παράγονται από το Δήμο. Επίσης η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη μπορεί να συμπληρώνεται με οποιοδήποτε χρήσιμο προσωπικό έγγραφο για συναλλαγές με διάφορες υπηρεσίες όπως αντίγραφο πτυχίου, φωτοτυπία ταυτότητας. Η μεταφορά γίνεται μέσω ασύρματων τεχνολογιών όπως Wi-Fi. Υποστηρίζονται διάφορες μορφές αρχείων και τα έγγραφα κατηγοριοποιούνται με ετικέτες.

Η εφαρμογή επιτρέπει στον κάτοχό της να τροφοδοτήσει τον υπάλληλο του οργανισμού στο σημείο εξυπηρέτησης με τα έγγραφα που του ζητούνται. Μέσω του ίδιου διαύλου επικοινωνίας, στη συνέχεια ο υπάλληλος μπορεί να αποστείλει ένα έγγραφο/ψηφιακό αντίγραφο στη συσκευή του χρήστη, έτσι ώστε να εμπλουτίσει ή να επικαιροποιήσει την βιβλιοθήκη του. Στην περίπτωση αυτή, το έγγραφο αυτό θα μπορούσε να φέρει την ψηφιακή σφραγίδα του οργανισμού. Στη συνέχεια, ο πολίτης μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην επόμενη υπηρεσία μέσω του ίδιου συστήματος χωρίς να χρειάζεται η εκτύπωσή του.

Portal πληροφόρησης & καταχώρισης αιτημάτων ίδρυσης εταιριών
Η λύση που προτείνεται, είναι ένα ολοκληρωμένο web portal πληροφόρησης και καταχώρησης των αιτήσεων για ίδρυση όλων των ειδών επιχειρήσεων (ατομικές / εταιρικές: ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ , ΑΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί και Κοινωνική Επιχείρηση). Απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ίδρυση οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης εύκολα και γρήγορα online, χωρίς να απαιτείται καμία επίσκεψη σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του portal είναι οι εξής:

1) Πληροφόρηση για το κάθε είδος εταιρίας.
2) Πληροφόρηση για τα βήματα που απαιτούνται για την ίδρυση της εταιρίας καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε βήμα.
3) Ενεργοί σύνδεσμοι που περιέχουν τις φόρμες που απαιτείται να συμπληρώσει ο χρήστης, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένος και να εξοικονομήσει χρόνο.
4) Προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με την ΔΟΥ ή/και το ασφαλιστικό ταμείο όπου ανήκει ο χρήστης.5) Διασύνδεση με υπηρεσίες χαρτών Google για πλοήγηση στις διάφορες υπηρεσίες.
6) Για τα είδη εταιριών που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες μίας στάσης (ΥΜΣ), το portal προσφέρει όλες τις απαραίτητες φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν καθώς και τη δυνατότητα αποστολής τους προς την υπηρεσία που επιθυμεί ο χρήστης.

sense.city
Η πλατφόρμα sense.city προσφέρει τα εργαλεία για την ενεργοποίηση των πολιτών, τη δημιουργικότητα, τον σχεδιασμό και την επικοινωνία στα χέρια του καθενός και καλεί για συλλογική σκέψη και δράσεις τόσο τους πολίτες όσο και τους φορείς της πόλης. Οι πολίτες μέσω της εφαρμογής sense.city για κινητές συσκευές μπορούν να αναφέρουν προβλήματα που συναντούν στη πόλη και να βοηθούν στην ενημέρωση συμβάντων τόσο τους τοπικούς φορείς όσο και τους συμπολίτες τους.

Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες της αποστολής από το σημείο που βρίσκονται στην πόλη, μέσω της κινητής συσκευής τους προβλημάτων που σχετίζονται με: καθαριότητα, φωτισμό, ύδρευση, οδόστρωμα. Ακόμη μπορούν να στείλουν τη διάθεση που τους δημιουργεί ένα σημείο στην πόλη. Για παράδειγμα, ένα όμορφο καθαρό πάρκο μπορεί να δημιουργεί θετική ανάδραση, ενώ ένας βρώμικος δρόμος πολύ αρνητική. Τα δεδομένα είναι ανώνυμα, ενώ το γεωγραφικό στίγμα δίνεται αυτόματα από τη κινητή συσκευή. Εάν υπάρχει δίκτυο, το συμβάν στέλνεται αμέσως, αλλιώς αποθηκεύεται για τη στιγμή που ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτόν, δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να καταγραφεί το πρόβλημα, αλλά και το πόσο έντονα επηρεάζει τους πολίτες ανάλογα με τον αριθμό των πολιτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να επιλυθεί το πρόβλημα.

Ανοικτή Ελληνική Νομοθεσία
Η εφαρμογή «Ανοικτή Ελληνική Νομοθεσία» στοχεύει στην ανοικτή διάθεση του περιεχομένου και των περιγραφών (metadata) των νομοθετημάτων της Ελληνικής Νομοθεσίας στον παγκόσμιο Ιστό με τέτοιο τρόπο που θα επιτρέπει την εύκολη και ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση τους για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, και τη δημόσια διοίκηση, η οποία αξιοποιεί τις αρχές και τα προτύπα των διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked data). Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:
- Ανοικτή Πρόσβαση: (α) Μοντελοποίηση του περιεχομένου και της περιγραφής μερικών ενδεικτικών νομοθετημάτων χρησιμοποιώντας το μοντέλο δεδομένων RDF, διασυνδέοντας σημασιολογικά τα νομοθετήματα και επαναχρησιμοποιώντας ευρέως χρησιμοποιούμενες οντολογίες (π.χ. European Legislation Identifier) και σχήματα (π.χ. Ραπτάρχης), και (β) Ανοικτή διάθεση τους μέσω SPARQL endpoint, το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση περίπλοκων ερωτημάτων στις περιγραφές των νομοθετημάτων.
- Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας την ανοικτή πρόσβαση στη νομοθεσία: (α) Ανεύρεση νομοθετημάτων με χρήση θεματικών πεδίων (Ραπτάρχης), (β) Περιήγηση στο περιεχόμενο των νομοθετημάτων και προβολή της ισχύουσας έκδοσης του νομοθετήματος κάθε χρονική στιγμή λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί το νομοθέτημα, και (γ) Οπτικοποίηση της διασύνδεσης μεταξύ των νομοθετημάτων με χρήση δια-δραστικών γράφων.

Επέκταση Λειτουργικών Δυνατοτήτων της Πλατφόρμας Διαβούλευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης
Η πρόταση προτείνει ψηφιακή πλατφόρμα διαβουλεύσεων, η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη του διαλόγου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το σχεδιασμό δράσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης, παρέχοντας ένα σύνολο από τεχνικές δυνατότητες συμβατές με τα εθνικά / ευρωπαϊκά πλαίσια διαβουλεύσεων και με τη φιλοσοφία της Ε.Ε για τη δομημένη συμμετοχή των εμπλεκόμενων.

Η προτεινόμενη πλατφόρμα, εκτός από την δυνατότητα της διαβούλευσης, διαθέτει δύο βασικές δυνατότητες: 1) Οι χρήστες μέσω της τεχνικής του crowdsourcing μπορούν να ανεβάζουν περιεχόμενο, προτάσεις, ιδέες και σχόλια για έργα, προκειμένου να αναπτύσσεται διάλογος σε συνεργασία με τους υπεύθυνους από το Δήμο χειριστές της πλατφόρμας και το προσωπικό σχετικών Φορέων για τα θέματα της εκάστοτε διαβούλευσης, παρέχοντας τη δυνατότητα της συνδιαμόρφωσης του περιεχομένου που η πλατφόρμα θα διαθέτει. 2) Τη δυνατότητα αποτύπωσης με γεωγραφική αναφορά των προβλημάτων που εδράζονται στα όρια του Δήμου της Νέας Σμύρνης, καθώς επίσης και των προτεινόμενων ιδεών, προτάσεων και λύσεων.

ΜΙΤΟΣ
Ο "ΜΙΤΟΣ" αποτελεί μια εφαρμογή που διευκολύνει ουσιαστικά την αναζήτηση μέσω Android smart phone ή tablet, προκηρύξεων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου. Η αναζήτηση γίνεται από το ΚΗΜΔΗΣ που αποτελεί τη βάση δεδομένων των προκηρύξεων που έχουν αναρτήσει οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Στοχεύει στην βελτίωση της επαφής του χρήστη (φυσικού προσώπου ή εταιρίας που αναζητά διαγωνισμούς του Δημοσίου ώστε να συμμετάσχει σε αυτούς) με το ΚΗΜΔΗΣ και μειώνει σημαντικά τους χρόνους πρόσβασης σε συγκεκριμένη πληροφορία, ενώ ενημερώνει τον χρήστη αν υπάρχει κάποια νέα προκήρυξη που τον ενδιαφέρει.

Σχετικά με τις εφαρμογές που θα βραβευθούν, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα εξαγοράς εφαρμογών που θα βραβευθούν με το ποσό των 10.000 ευρώ εκάστη. Επίσης, το ΥΠΕΣΔΑ παρέχει βεβαίωση διάκρισης στις εφαρμογές που θα διακριθούν και θα παρουσιαστούν στην τελετή βράβευσης. Οι βραβευθέντες θα έχουν επιπλέον την ευκαιρία να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της εφαρμογής τους. Συγκεκριμένα το ΥΠΕΣΔΑ θα τους καθοδηγήσει προκειμένου να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν συνέργειες με εξειδικευμένους φορείς/επιχειρήσεις ικανούς να αναπτύξουν περαιτέρω την εφαρμογή, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική και την αξία της. Ταυτόχρονα θα μεριμνήσει για τις απαραίτητες συνέργειες των συμμετεχόντων με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων του χώρου της εκδήλωσης ανακοίνωσης των νικητών στις 13 Απριλίου, οι ενδιαφερόμενοι να την παρακολουθήσουν πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της φόρμας εγγραφής, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης