Ανάπτυξη ευέλικτων εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης για ένα επιτυχημένο παιδαγωγικό μοντέλο

Ν. Αποστολόπουλος

Ιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος, Κέντρο Ψηφιακών Συστημάτων, Freie Universitaet Berlin

Τεύχος 43 | Ιούλ.-Αύγ. 2004

Συνέντευξη

Η ανάπτυξη και ορθή χρήση καλών και ευέλικτων εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να ενισχύσει την ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τον καθ. Ν. Αποστολόπουλο, ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κέντρου Ψηφιακών Συστημάτων (Center of Digital Systems - CeDiS) του Πανεπιστημίου Freie Universitaet Berlin.

Σε συνέντευξη που έδωσε στον ελληνικό κόμβο της CORDIS, στον Μαργαρίτη Προέδρου, ο καθ. Ν. Αποστολόπουλος υπογράμμισε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει βελτιωμένα προγράμματα και νέες πρωτοβουλίες για την ηλεκτρονική μάθηση, ωστόσο παραμένει το πρόβλημα της βαρύτητας που δίνεται στην τεχνολογία σε σχέση με το περιεχόμενο.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ