Τεύχος 43

Τεύχος 43 | Ιούλ.-Αύγ. 2004
Σημείωμα της Έκδοσης
Η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου στην Κοινωνία της Πληροφορίας δίνει ώθηση στην παραγωγικότητα, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Παράλληλα, η ολοένα αυξανόμενη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών σε ένα περιβάλλον ευρυζωνικών υποδομών με ... >>

Αφιέρωμα

H μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας οικονομίας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ισότιμη συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων στην Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί βασική προτεραίοτητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα τέλη του 1999.     Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΕ ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως το σχέδιο δράσης eEurope 2002, το οποίο προωθούσε τόσο την εξασφάλιση οικονομικής, γρήγορης και ασφαλούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο, όσο και την κατάρτιση, εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών για τη χρήση του Διαδικτύου. Η δεύτερη φάση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, το σχέδιο δράσης eEurope 2005, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τόνωση υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου, καλύπτοντας τόσο τις online δημόσιες υπηρεσίες, όσο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στους παραπάνω τομείς είχαν όσοι παρευρέθηκαν στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πληροφορικής (WCIT 2004) με θέμα "Το μέλλον είναι τώρα", που ... >>

Συνεντεύξεις

To ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί μέρος της καινοτομικής αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων

Γ. Καραγεώργος

e-Business W@tch, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, ΕΕ

Ανάπτυξη ευέλικτων εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης για ένα επιτυχημένο παιδαγωγικό μοντέλο

Ν. Αποστολόπουλος

Ιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος, Κέντρο Ψηφιακών Συστημάτων, Freie Universitaet Berlin

Ευρυζωνικές υπηρεσίες και συμμετοχή των πολιτών ενισχύουν την ηλεκτρονική δημοκρατία

Stephen Coleman

Καθ. ηλεκτρονικής δημοκρατίας, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Η στρατηγική για τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών πρέπει να συνδυάζει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα

Rosalie Zobel

Διευθύντρια, Γενική Διεύθυνση 'Kοινωνία της Πληροφορίας'