Ελληνική Προεδρία ΕΥΡΗΚΑ: Ενίσχυση του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, η σύνδεση του ΕΥΡΗΚΑ με το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Ανάπτυξη, και η κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ήταν τα βασικά συμπεράσματα της 20ης Διυπουργικής Διάσκεψης της πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ. Στη Διάσκεψη ανακοινώθηκε και η ένταξη δύο νέων κρατών μελών στο ΕΥΡΗΚΑ, της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.

Με τη Διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28 Ιουνίου 2002, ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες της Ελληνικής Προεδρίας (Ιούλιος 2001 - Ιούνιος 2002). Μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν σημαντικά βήματα προς την ουσιαστική αναβάθμιση του ΕΥΡΗΚΑ, το οποίο αναδεικνύεται σε κύρια πανευρωπαϊκή δράση για την προώθηση της έρευνας που είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες της αγοράς.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ