Τεύχος 103

Τεύχος 103 | Μάρτιος 2016 - Μάιος 2016
Σημείωμα της Έκδοσης
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιχειρηθεί διάφορες προσεγγίσεις για την ερμηνεία και απεικόνιση της διαδικασίας δημιουργίας της γνώσης και της εφαρμογής της μέσω της καινοτομίας. Σε αυτή την προσπάθεια, αναδεικνύεται η μη γραμμική φύση της καινοτομίας και οι πολλαπλές εισροές και ... >>

Αφιέρωμα

Η ελληνική συμμετοχή στο ΕΙΤ Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΙΤ σε ημερίδα της ΓΓΕΤ και του ΕΚΤ Απονομή των EIT Awards σε καινοτόμους επιστήμονες και επιχειρηματίες στην Ευρώπη ΕΚΤ – Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) λειτουργεί με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη, βασιζόμενο σε μία απλή ιδέα: Διασυνδέοντας την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, και αναπτύσσοντας ένα δίκτυο, με κοινό πρότυπο δράσης, από πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις, δημιούργησε τις "Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας" (Knowledge Innovation Communities, KICs). Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, οι δραστηριότητες του ΕΙΤ στοχεύουν στη διευκόλυνση της μετάβασης από την ... >>

Συνεντεύξεις

"H ώσμωση μεταξύ της Παιδείας και της Έρευνας αποτελεί αναγκαιότητα για τη διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης"

Κώστας Φωτάκης

Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας

"Όταν μια εταιρεία έχει επωφεληθεί από κρατικές επενδύσεις υψηλού ρίσκου, τα κέρδη θα πρέπει να επενδυθούν εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία και την καινοτομία"

Mariana Mazzucato

Συγγραφέας-Καθηγήτρια Οικονομικών της Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο Sussex

"Mε τη βοήθεια του ΕΙΤ μια σειρά από νέες υπηρεσίες και προϊόντα βρήκαν τον δρόμο προς την αγορά"

Mathea Fammels

Head of Unit (acting) "Policy and Communications" EIT

"Με τη συμμετοχή τους στο ΕΙΤ, οι ελληνικοί φορείς θα έχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες για δικτύωση με εξαιρετικά δυνατά ιδρύματα"

Αντώνης Φυσεκίδης

Climate KIC Project Officer - Acting EIT Education Officer

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος

Στο 0,84% του ΑΕΠ το ποσοστό δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη για το 2014, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του ΕΚΤ
Νέα μελέτη για τις επιδόσεις των Ελληνικών Περιφερειών σε Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία
Νέα υπηρεσία Open Book Press από το ΕΚΤ για ηλεκτρονικά βιβλία ανοιχτής πρόσβασης
Body up Evolution: Μια ελληνική ιστορία επιτυχίας με τη βοήθεια του Enterprise Europe Network - Hellas
Πέντε Έλληνες ερευνητές θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
Βραβείο στην ερευνήτρια Ζωή Κούρνια για τον σχεδιασμό αντικαρκινικών φαρμάκων μέσω υπερυπολογιστών
Η ΕΕ στηρίζει δυναμικά την Ανοικτή Πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις & ερευνητικά δεδομένα
Οι πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση στην ΕΕ στο επίκεντρο του συνεδρίου του PASTEUR4OA

Ταυτότητα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 103,
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 - ΜΑΪΟΣ 2016
(ΙSSN 1106-9066), Copyright 2016
KΩΔΙΚΟΣ 012706

Εκδότρια – Διευθύντρια: Εύη Σαχίνη
Αρχισυντάκτης: Μαργαρίτης Προέδρου
Επιμέλεια Ύλης: Δήμητρα Μαυρίδου
Συντακτική Ομάδα: Ελίνα Δημητριάδη, Κώστας Μπέκος, Nένα Μάλλιου, Βικτωρία Τσουκαλά, Γεωργία Τζένου, Μαρίνα Αγγελάκη
Συνεργάτες Τεύχους: Νίκος Καραμπέκιος, Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης, Χριστιάνα Σιαμπέκου, Ηράκλειτος Σουγιουλτζόγλου
Υπεύθυνη Αποδεκτών: Δέσποινα Τριανταφυλλίδου

Εκδίδεται κάθε τρεις μήνες από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Enterprise Europe Network-Hellas
(Χρηματοδότηση: ΕΕ/ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7273900-1, Fax: 210 7246824, e-mail: ekt@ekt.gr, http://www.ekt.gr
Σχεδίαση και Παραγωγή Εντύπου: Γραφικές Τέχνες ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΒΕΕ

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση/αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.