Τεύχος 47

Τεύχος 47 | Μάρ.-Απρ. 2005
Σημείωμα της Έκδοσης
H οικοδόμηση μιας καινοτόμου Ευρώπης σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής της Λισαβόνας, και το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ... >>

Αφιέρωμα

Η επίτευξη μιας ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης αποτελούν στόχο της ΕΕ σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής το Φεβρουάριο του 2005 για μια ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται ενέργειες για να καταστεί η Ευρώπη πιο ελκυστικός χώρος επενδύσεων και εργασίας, με ενθάρρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και ταυτόχρονη διευκόλυνση της καινοτομίας . Προς αυτή την κατεύθυνση, στις 6 Απριλίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα νέα προγράμματα για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία που θα καλύψουν την περίοδο 2007-2013. Πρόκειται για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα (7ο ΠΠ) και το νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP). Οι προτάσεις για τα νέα προγράμματα, τα οποία βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, διαμορφώθηκαν κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, δίνοντας έτσι σε όλους τους εμπλεκόμενους ... >>

Συνεντεύξεις

Το κοινό προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την επιστημονική αλήθεια

Simon Singh

Φυσικός, συγγραφέας, δημοσιογράφος