Τεύχος 73

Τεύχος 73 | Ιούλ.-Αύγ. 2009
Σημείωμα της Έκδοσης
Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες επενδύουν σήμερα στην έρευνα και την καινοτομία, ως παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η συνεργασία των Ευρωπαίων ερευνητών είναι αυτονόητη σε έργα που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την έρευνα σε εθνικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα COST (European Cooperation in Science and ... >>

Αφιέρωμα

Το πρόγραμμα COST (European Cooperation in Science and Technology) είναι μια διακρατική πρωτοβουλία 36 ευρωπαϊκών κρατών που στοχεύει στον συντονισμό της έρευνας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Ερευνητικά δίκτυα, με διεπιστημονικό αντικείμενο και καινοτόμες ιδέες, χρηματοδοτούνται για να συνεργαστούν και να προβάλλουν τα αποτελέσματά τους με στόχο την ερευνητική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Ευρώπης. Ο προϋπολογισμός του COST ανέρχεται σε 210-250 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013 και εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ. H κάθε χρηματοδοτούμενη Δράση είναι συνήθως διάρκειας 4 ετών, με προϋπολογισμό που κυμαίνεται σε 90.000 ευρώ ανά έτος. Περίπου 200 Δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη κάθε χρόνο. Η ελληνική έρευνα έχει δυναμική παρουσία στις Δράσεις COST, με ερευνητικές ομάδες να συμμετέχουν ή να συντονίζουν έργα σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ  ... >>

Συνεντεύξεις

Ψηφιοποιήσαμε και διαθέτουμε στο Διαδίκτυο ολόκληρη τη ζωφόρο του Παρθενώνα!

Κορνηλία Χατζηασλάνη

Προϊστάμενη,Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network
Οδηγός για "πράσινες" μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
POWDER: Το νέο πρωτόκολλο για ένα "Διαδίκτυο εμπιστοσύνης"
EFFIS: Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής δασικών πυρκαγιών
Europeana: αυξάνονται οι συλλογές αλλά και οι προβληματισμοί για την ψηφιοποίηση βιβλίων
Ψηφιακές περιηγήσεις στη ζωφόρο του Παρθενώνα