Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Εκδηλώσεις ΕΚΤ

Διεθνής συνάντηση εργασίας "Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας - Η 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, Κοινοπραξίες και συμμετοχή σε έργα, προετοιμασία και συγγραφή προτάσεων"
02.06.2003 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Ημερίδα "Γλωσσική Τεχνολογία: Τεχνολογικές Καινοτομίες και Επιχειρηματικές Λύσεις"
27.03.2003 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Hμερίδα για το Πρόγραμμα eContent
14.02.2003 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Hμερίδα "Ψηφιακό περιεχόμενο: Σύγχρονη πραγματικότητα και προοπτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη"
31.01.2003
Εκδήλωση για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα
20.12.2002 Θεσσαλονίκη (Αμφιθέατρο Τεχνολογικού Πάρκου)
Εκδήλωση για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα
19.12.2002 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Eκδήλωση για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα "Βιολογικές επιστήμες, γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας"
18.12.2002 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Eπίσημη παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey
03.10.2002 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα. Νέα μέσα εφαρμογής - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - θεματικές προτεραιότητες (Hμερίδα)
30.04.2002 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας - Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) (Ημερίδα)
31.01.2002 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)

Pages