Σεμινάρια για μεταφορά τεχνολογίας και διαχείριση καινοτομίας από το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας

07.09.2004

Σειρά σεμιναρίων για την κατάρτιση επιστημονικού προσωπικού σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και διαχείρισης της καινοτομίας διοργανώνει το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο 'T.I.I. -The European Association for the Transfer of Technology, Innovation & Industrial Information', από 13 έως 16 Σεπτεμβρίου 2004, στο Βόλο.

Τα σεμινάρια, με θέμα 'Skills Development Course for the Technology Transfer & Innovation Support Professions', χωρίζονται σε δύο ενότητες που θα διεξάγονται παράλληλα. Η πρώτη ενότητα απευθύνεται σε επαγγελματίες και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του χώρου. Θα καλύψει, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η μεγιστοποίηση των κερδών από την επιστήμη και την τεχνολογία, η ενίσχυση της δημιουργικότητας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, η επιτυχημένη διαχείριση οργανισμών μεταφοράς τεχνολογίας.

Η δεύτερη ενότητα έχει σχεδιασθεί για νεοεισελθόντες στο χώρο μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης της καινοτομίας και θα εξετάσει θέματα, όπως: οι τεχνικές δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, η χρήση του Διαδικτύου για τον έλεγχο νέων τεχνολογιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και για την αξιολόγηση του επιχειρηματικού τους δυναμικού, οι τεχνολογικές διαγνώσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι τεχνικές δημιουργικής διαπραγμάτευσης, κ.λπ.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα, με εκπαιδευτές από τις ΗΠΑ, την Ολλανδία, την Κύπρο, την Τουρκία, το Ισραήλ, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Δανία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν γνώσεις κι εμπειρίες σχετικά με εφαρμοσμένες και διεθνώς επιτυχημένες καλές πρακτικές, εργαλεία για τη μεταφορά τεχνολογίας, μεθοδολογία για την υποστήριξη της καινοτομίας και την εμπορευματοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων. Σημειώνεται πως σχετικά σεμινάρια διοργανώνονται κάθε χρόνο από τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο T.I.I.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας: Δρ Θωμάς Θωμαΐδης Τηλ.: 24210 78299 Fax: 24210 78298 Εmail: tepathe@internet.gr, thomaidis@tepathe.gr