Προκήρυξη Επιστημονικών Βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη

13.05.2004

Την προκήρυξη τεσσάρων επιστημονικών βραβείων, αξίας 20.500 ευρώ το καθένα, ανακοίνωσε πρόσφατα το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Πρόκειται για τα 'Επιστημονικά Βραβεία Ιδρύματος Μποδοσάκη', θεσμός που λειτουργεί από το 1993, με στόχο την αναγνώριση και ανταμοιβή νέων Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι χάρη στην εξαιρετική επίδοση στον τομέα τους, συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστήμης και αποτελούν πρότυπα για την Ελλάδα και το διεθνή χώρο.

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν το 2005 θα καλύψουν τους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς:

  • Θετικές Επιστήμες: Σωματιδιακή Φυσική ή/και Αστροφυσική
  • Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες: Μίκρο και Νάνο Επιστήμη και Τεχνολογία (μοντελοποίηση, έξυπνα και εμφυτεύσιμα υλικά, διατάξεις, κυκλώματα και συστήματα)
  • Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες: Επιστήμη του Δικαίου
  • Βιοϊατρικές Επιστήμες: Νευροεπιστήμες (νευροβιολογία, νευροχημεία, νευροφυσιολογία).

Η αρχική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από 'Ειδικές Επιτροπές Κρίσεως', στις οποίες συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες από κάθε κλάδο. Η τελική επιλογή γίνεται από την 'Επιτροπή Βραβείων', που έχει συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και αποτελείται από διακεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, μετά από σχετική εισήγηση των Επιτροπών.

Βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η ολοκληρωμένη συμβολή των υποψηφίων στην πρόοδο του επιστημονικού τομέα της ειδίκευσής τους και η διεθνής αναγνώριση του εξαίρετου έργου τους.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Έλληνες επιστήμονες έως 40 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνοι τους υποψηφιότητα ή να προταθούν από πανεπιστήμια, ιδρύματα ή άλλα διακεκριμένα άτομα και να δηλώσουν εγγράφως ότι δέχονται την υποψηφιότητα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2004

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Ίδρυμα Μποδοσάκη: 
Λεωφ. Αμαλίας 20, 105 57 Αθήνα.
Τηλ.: 210 3222042 
Fax : 210 3237971
Email: katerina@bodossaki-foundation.gr