Συνεργασία Google με πανεπιστημιακά ιδρύματα

10.05.2004

Ξεκίνησε το πιλοτικό έργο του Google, με τη συνεργασία δεκαεπτά πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, που έχει ως στόχο να βελτιώσει την πρόσβαση για τους χρήστες του Διαδικτύου σε ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.

Η πρωτοβουλία βασίζεται στη χρήση των λεγόμενων 'υπεραρχείων' (superarchives), τα οποία ανέπτυξε για πρώτη φορά το ΜΙΤ, έχουν ήδη υιοθετηθεί αρκετά ερευνητικά ιδρύματα, και θεωρούνται ως η πλέον σύγχρονη μέθοδος για την αποθήκευση ερευνητικών εργασιών και κάθε είδους εγγράφων που παράγει η ακαδημαϊκή κοινότητα.

Κύριοι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας είναι, εκτός από την περαιτέρω προώθηση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, να περιοριστεί σημαντικά ο συνολικός χρόνος που αφιερώνει ένας χρήστης προκειμένου να βρει στοιχεία για θέματα του ενδιαφέροντός του, και να αυξηθεί παράλληλα η ποιότητα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν ήδη αρχειοθετήσει όλα τα έγγραφά τους μέσω της χρήσης ειδικών 'ετικετών' με μεταδεδομένα (metadata), που θα επιτρέπουν στo Google να τα ταξινομεί πιο αποτελεσματικά, παρέχοντας στους χρήστες τις πλέον σχετικές πληροφορίες με το θέμα τους.

Το πανεπιστήμιο του Cranfield της Μεγάλης Βρετανίας που συμμετέχει στο έργο θεωρεί ότι με το νέο σύστημα θα αυξηθεί περαιτέρω το κύρος που έχει ήδη στον τομέα της βιομηχανικής έρευνας. 'Είναι ένα μέσο που θα μας επιτρέψει να κάνουμε γνωστό στον κόσμο ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε', υποστηρίζει ο Simon Bevan, διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων του πανεπιστημίου.

Παραδέχεται, όμως, ότι μέλη από το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του πανεπιστημίου αλλά και από άλλα ερευνητικά ιδρύματα, δείχνουν απρόθυμα να διαθέσουν τις έρευνες τους στο Διαδίκτυο, πριν αυτές δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά.

Εάν όλα πάνε καλά με το πιλοτικό πρόγραμμα, η νέα μέθοδος αναζήτησης θα κάνει τους προσεχείς μήνες την εμφάνισή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Google.