Μέχρι τις 5 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων για το ευρωπαϊκό βραβείο IST

27.04.2004

Εταιρείες που διαθέτουν καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας καλούνται να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό βραβείο IST (Information Society Technologies), που διοργανώνεται για δέκατη χρονιά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τεχνολογιών και Μηχανικής (European Council of Applied Sciences, Technologies and Engineering, Euro-CASE), με την υποστήριξη του προγράμματος IST της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις από 33 κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες για την ανάδειξη και προβολή των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν την ευρωπαϊκή καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Τα καινοτόμα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να βρίσκονται σε ευαπόδεικτο στάδιο επίδειξης, ενώ, εάν έχουν ήδη εισαχθεί στην αγορά, η εμπορική τους εκμετάλλευση δεν πρέπει να ξεπερνά τους 18 μήνες από την έναρξη του διαγωνισμού.

Η αξιολόγησή τους γίνεται από ομάδα 16 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, με βάση την τεχνική αριστεία και το καινοτόμο περιεχόμενο, το στρατηγικό επιχειρηματικό πρόγραμμα, τις δυνατότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, την εμπορική αξία, τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας και το άνοιγμα νέων αγορών, τη συμβολή στην αποδοχή και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα τεχνολογίας των πληροφοριών και τα αναμενόμενα κοινωνικά οφέλη.

Στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης, επιλέγονται 50-70 υποψήφιοι για το ευρωπαϊκό βραβείο IST. Η διάκριση αυτή εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά τη χρηματοδότηση των έργων, την ανεύρεση συνεργατών, τη δημοσιοποίηση και την εκτενή διεθνή προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ενίσχυση της αξιοπιστίας και των επιχειρησιακών προοπτικών των εταιρειών. Επιπλέον, οι επιλεγμένοι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και επαφές με επενδυτές μέσω της ενότητας 'Gate2Success' του δικτυακού τόπου του βραβείου IST.

Στη συνέχεια, οι εμπειρογνώμονες απονέμουν τίτλο διάκρισης (European IST Prize Winners Certificate) και χρηματικό έπαθλο αξίας 5.000 ευρώ σε είκοσι προϊόντα και υπηρεσίες. Στην τελική φάση αξιολόγησης, η Επιτροπή του ευρωπαϊκού βραβείου IST επιλέγει τους τρεις νικητές του μεγάλου βραβείου (Grand Prize Winners) που λαμβάνουν το τρόπαιο του βραβείου και 200.000 ευρώ.

Κατά την περίοδο 1995-2003, υποβλήθηκαν συνολικά 2.295 αιτήσεις από 31 χώρες. Υψηλό ποσοστό των φορέων που έχουν διακριθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς προέρχεται από το χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (80), ενώ κύρια χαρακτηριστικά τους είναι, κατά μέσο όρο, η δημιουργία 25 νέων θέσεων εργασίας ανά έτος και ο διπλασιασμός των κερδών τους κάθε δεύτερο χρόνο.

Παραπάνω πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής διατίθενται στο δικτυακό τόπο του βραβείου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 5η Μαΐου 2004.