Μελέτη για την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

14.04.2004

Νέα μέτρα για την ενίσχυση της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων προτείνει το αγγλικό επιστημονικό συμβούλιο 'UK Engineering and Technology Board' σε πρόσφατη μελέτη που αφορά τα όρια της καινοτομίας και τη συγκέντρωση πλούτου από την επιστήμη, τη μηχανική και την τεχνολογία.

Στόχος της μελέτης είναι η ενθάρρυνση της δημόσιας συζήτησης σχετικά με τις πολιτικές που απαιτούνται για την τόνωση του ρυθμού ανάπτυξης, κυρίως όσον αφορά τις αναδυόμενες τεχνολογικές εταιρείες, και την ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα.

Στη μελέτη προτείνεται, μεταξύ άλλων, ο καλύτερος συντονισμός των δημόσιων δαπανών για την επιστήμη, τη μηχανική και την τεχνολογία, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας και της άμυνας, η υιοθέτηση ευνοϊκών φορολογικών μέτρων για τα πρώτα στάδια της έρευνας, καθώς και η χρηματοδότηση για τη μεταφορά της έρευνας στην αγορά.

Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη διαμόρφωσης νέων οδηγιών για τις δημόσιες προμήθειες που αφορούν τις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας το ρόλο του δημόσιου τομέα στην ανάπτυξη τεχνολογίας στις βιομηχανίες των προμηθευτών του.