Δίκτυο για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αστρονομίας

08.04.2004

Η ανάπτυξη ενός ραδιοαστρονομικού δικτύου για την ενίσχυση της συνεργασίας των Ευρωπαίων επιστημόνων και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ερευνητικών δράσεων στον τομέα της αστρονομίας είναι το αντικείμενο του Ολοκληρωμένου Έργου RadioNet που χρηματοδοτείται για μια πενταετία με 12 εκατ. ευρώ από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο συγκεντρώνει τα 20 πρωτοπόρα κέντρα ραδιοαστρονομίας της Ευρώπης, με συντονιστή το Jodrell Bank Observatory του Πανεπιστημίου του Manchester.

Οι δράσεις του έργου προβλέπουν την ανάπτυξη ενός δικτύου που θα παρέχει στους Ευρωπαίους αστρονόμους πρόσβαση σε εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλίμακας, υποστηρικτικές δράσεις για συνεργασία στους τομείς μηχανικής, λογισμικού και επιστήμης, καθώς και προγράμματα κατάρτισης για αστρονόμους και μηχανικούς.

Σύμφωνα με το συντονιστή του έργου, καθ. Philip Diamond, οι Ευρωπαίοι αστρονόμοι θα διαπιστώσουν γρήγορα τα οφέλη του έργου, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση σε τηλεσκόπια με τα οποία ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένοι, τη βελτίωση του εξοπλισμού των τηλεσκοπίων και τη συντονισμένη προσέγγιση μελλοντικών προκλήσεων.