Νέο πρόγραμμα δράσης για την τόνωση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη

08.04.2004

Η καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας γυναικών και εθνοτικών μειονοτήτων, η απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και η διευκόλυνση της μεταβίβασης επιχειρήσεων σε νέους ιδιοκτήτες είναι οι βασικοί άξονες του νέου προγράμματος δράσης για την τόνωση της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα δράσης βασίζεται σε ευρεία διαβούλευση των ενδιαφερόμενων φορέων για τον καθορισμό της ατζέντας για την επιχειρηματικότητα στο μέλλον, πρωτοβουλία που ξεκίνησε με την Πράσινη Βίβλο για την επιχειρηματικότητα το 2003. Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την επιχειρηματικότητα εστιάζεται σε πέντε στρατηγικούς τομείς:

  • Αλλαγή της εικόνας που έχει η κοινωνία για τους επιχειρηματίες
  • Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παρότρυνση περισσότερων ατόμων να γίνουν επιχειρηματίες
  • Παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες, να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και να παραμείνουν ανταγωνιστικές
  • Βελτίωση της χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες
  • Δημιουργία φιλικότερου κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η διαμόρφωση επιχειρηματικής νοοτροπίας στην Ευρώπη αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, καθώς, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την επιχειρηματικότητα το 2003, μόνο το 4 των Ευρωπαίων έχουν συμμετάσχει σε ίδρυση επιχείρησης την τελευταία τριετία. Ο αντίστοιχος αριθμός για τις ΗΠΑ είναι τριπλάσιος, ενώ παρόμοια παραδείγματα καλών επιδόσεων εντός της ΕΕ παρουσιάζουν η Ελλάδα και η Ιρλανδία.

Η μέση ευρωπαϊκή επιχείρηση απασχολεί έξι άτομα και παρουσιάζει μικρό ρυθμό ανάπτυξης. Επιπλέον, το ένα τρίτο του συνόλου των επιχειρηματιών αναμένεται να αποσυρθούν τα επόμενα δέκα χρόνια και, καθώς υπάρχει τάση μείωσης της μεταβίβασης μιας επιχείρησης εντός της οικογένειας, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να αναζητήσουν τρίτους διαδόχους. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες συνήθως προτιμούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση παρά να αναλάβουν μια ήδη υπάρχουσα.

Οι δράσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας υλοποιούνται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Μερικά από τα μέτρα που προτείνονται είναι η παρότρυνση των νέων να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, η προσαρμογή των κανόνων για την πτώχευση, η απλοποίηση των μεταβιβάσεων, η προώθηση της τιτλοποίησης και κατάρτισης υγιέστερων ισολογισμών για τις ΜΜΕ, κ.λπ.