Αποτελέσματα e-business forum για ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικές υπογραφές και ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ταυτοποίησης

30.03.2004

Τα αποτελέσματα του 5ου κύκλου διαβούλευσης του e-business forum με θέμα 'Ηλεκτρονικές Πληρωμές στην Ελλάδα, Ηλεκτρονικές Υπογραφές και Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης' παρουσιάστηκαν σε σχετική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2004, στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη διαβούλευση αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάλυση του νομικού πλαισίου και των τεχνικών μεθόδων ηλεκτρονικής υπογραφής και ταυτοποίησης, την καταγραφή του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα, τον εντοπισμό θεσμικών, νομοθετικών και τεχνολογικών φραγμών για την ευρεία διάδοση των συστημάτων αυτών, τον προσδιορισμό της στρατηγικής των τραπεζών, κ.λπ.

Στόχος των Ομάδων Εργασίας Ε2 και Ε3, που συμμετέχουν στον 5ο κύκλο διαβούλευσης, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και υιοθέτηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από καταναλωτές, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, καθώς και η κατανόηση και αποδοχή της χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής υπογραφής στις συναλλαγές αυτές.

Στις εργασίες διαβούλευσης συμμετείχαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, τραπεζών, εταιρειών πληροφορικής, υπηρεσιών πιστοποίησης και φορέων του δημόσιου τομέα.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας, καθώς και καινοτομικά συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών (υπηρεσίες e-payments της Winbank, το σύστημα προπληρωμένων καρτών της Egnatia Bank, το σύστημα Attika gift CARD VISA της Tράπεζας Αττικής και το σύστημα ez@pay της εταιρείας IS Impact για τη 'Χρυσή Ευκαιρία') και εφαρμογές ηλεκτρονικών υπογραφών (υπηρεσίες πιστοποίησης των: Eurobank, ADACOM, Delta Singular, καθώς και ηλεκτρονικές υπογραφές του συστήματος HERMΕS του ΧΑΑ).

Περισσότερες πληροφορίες για τα συμπεράσματα των ομάδων, τα προβλήματα και τις προοπτικές των ηλεκτρονικών πληρωμών, το Δεκάλογο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ταυτοποίησης, κ.λπ., είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του e-business forum (http://www.ebusinessforum.gr/).