Συμφωνία για την ένταξη της Ελλάδας ως πλήρες μέλος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

30.03.2004

To πράσινο φως για την ένταξη της Ελλάδας, ως πλήρες μέλος, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) (European Space Agency, ESA) δόθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΕΟΔ στην Kiruna της Σουηδίας, στις 24-25 Μαρτίου 2004.

Στην ίδια συνεδρίαση έγινε αποδεκτό και το αίτημα του Λουξεμβούργου για εισδοχή στον ΕΟΔ ως πλήρες μέλος. Οι δύο χώρες αναμένεται να γίνουν πλήρη μέλη μέχρι τη 1 Δεκεμβρίου 2005, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο.

Η διαδικασία ένταξης προβλέπει μια μεταβατική περίοδο 6 ετών στη διάρκεια της οποίας, βάσει ενός αμοιβαία αποδεκτού προγράμματος δράσης, θα επιδιωχθεί η ενίσχυση των σχετικών υποδομών και η υλοποίηση δράσεων για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση φορέων-χρηστών, με στόχο την αξιοποίηση των υπηρεσιών και προγραμμάτων του Οργανισμού.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα, όπως και το Λουξεμβούργο, συμμετέχει ήδη στον ΕΟΔ ως παρατηρητής και μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και άλλων οργάνων του ΕΟΔ. Παράλληλα, οι ελληνικοί φορείς έχουν ήδη τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα προγράμματα του Οργανισμού ARTES, GMES και GSTP.

Με τις νέες εντάξεις, τα κράτη μέλη του Οργανισμού θα ανέρχονται πλέον σε 17 (15 κράτη-μέλη της ΕΕ, Ελβετία, Νορβηγία). Με τον ΕΟΔ συνεργάζονται, επίσης, ο Καναδάς και η Ουγγαρία.