Οδηγός για τα Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο 6ο ΠΠ

24.03.2004

Έναν νέο οδηγό για τα Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των έργων που χρηματοδοτούνται από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα, δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο οδηγός καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: ιδιοκτησία, προστασία της γνώσης, δικαιώματα πρόσβασης, κοινοπραξίες, συμβόλαια, δραστηριότητες για την καινοτομία, αναζήτηση ευρεσιτεχνιών. Περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες πηγές στο Διαδίκτυο και γλωσσάρι με σχετικούς όρους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, μεταξύ άλλων, στην από κοινού ιδιοκτησία και τη μεταφορά της ιδιοκτησίας, τη δημοσίευση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τις ειδικές δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη χρήση πόρων από τρίτους φορείς.

Για την καλύτερη κατανόηση των Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο 6ο ΠΠ, ο οδηγός περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα έργων, συγκρίσεις με το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και στοιχεία από άλλες επίσημες πηγές.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: 
http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#ipr