Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: διασύνδεση υψηλών ταχυτήτων για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

24.03.2004

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αποτελεί μια πρωτοβουλία για τη διασύνδεση όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό Intranet, την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής στη σχολική κοινότητα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας και υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με 12 ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και ΤΕΙ που εξειδικεύονται στις τεχνολογίες δικτύων και Διαδικτύου.

Η δομή του Δικτύου περιλαμβάνει τρία επίπεδα: το δίκτυο κορμού, για το οποίο χρησιμοποιείται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, το δίκτυο διανομής που βασίζεται σε εξοπλισμό που εγκαθίσταται στην πρωτεύουσα κάθε νομού και το δίκτυο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την άμεση διασύνδεση των σχολείων με τον οικείο νομαρχιακό κόμβο. Οι υποδομές του Δικτύου αναβαθμίζονται συνεχώς με την εγκατάσταση ευρυζωνικών συνδέσεων που επιτρέπουν την παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής υψηλής ποιότητας σε σχολικές μονάδες, με μειωμένο τηλεπικοινωνιακό κόστος.

Οι υπηρεσίες του Δικτύου περιλαμβάνουν: αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής εκπαιδευτικών και μαθητών στο δίκτυο, υπηρεσία διαχείρισης χρηστών, απομακρυσμένη σύνδεση στο δίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας, ηλεκτρονικό περιοδικό, χώρους ανακοινώσεων και συζητήσεων, προσωποποιημένες ενημερωτικές υπηρεσίες και ελεγχόμενη πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τον αποκλεισμό κόμβων με επιβλαβές περιεχόμενο για ανήλικους.

Επιπλέον, παρέχεται φιλοξενία στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων, οδηγός αυτόματης δημιουργίας ιστοσελίδων, ασύγχρονη τηλεκπαίδευση για τη διανομή μαθημάτων σε ψηφιακή μορφή, σύστημα GIS και τηλεφωνία μέσω δικτύου δεδομένων.

?λλες υπηρεσίες αφορούν: τηλεδιάσκεψη, βίντεο κατ'' απαίτηση (Video On Demand) για τη διανομή μέσω τεχνολογίας εικονοροών πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων μέσω Διαδικτύου, προσωπικό ημερολόγιο, βιβλίο διευθύνσεων και λίστα εργασιών με πρόσβαση μέσω Διαδικτύου. Διατίθενται επίσης στατιστικά στοιχεία και Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών για άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο καλύπτει ήδη όλες τις εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και η κάλυψη όλων των δημοτικών σχολείων. Ενδεικτικά στοιχεία για την επιτυχημένη λειτουργία του Δικτύου είναι η συνεχώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα της δικτυακής πύλης και ο σημαντικός αριθμός προσωπικών λογαριασμών μαθητών και εκπαιδευτικών.