Νέο ενημερωτικό δελτίο για την επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας

15.03.2004

Ένα νέο ηλεκτρονικό newsletter για την προώθηση της ακαδημαϊκής και επιστημονικής συνεργασίας Γαλλίας και Ελλάδας εγκαινίασε πρόσφατα η Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα. Πρόκειται για το διμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο 'Dialogos - Διάλογος' που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Ο 'Διάλογος' απευθύνεται σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ινστιτούτα, επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας, κ.λπ. Περιλαμβάνει μελέτες και νέα από διάφορους επιστημονικούς τομείς όπως η Μηχανική, το Διάστημα, οι Τηλεπικοινωνίες, το Περιβάλλον και η Χημεία. Το newsletter είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και στα γαλλικά, ενώ αποστέλλεται δωρεάν κατόπιν εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο newsletter, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το δικτυακό τόπο: 
http://listes.cru.fr/wws/info/dialogos-uni