Νέα πρόσκληση 23 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα

16.02.2004

Νέα πρόσκληση 23 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη οικονομικά αξιοποιήσιμων ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά ολοκληρωμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των παρακάτω τομέων:

  • εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εφαρμογές που απευθύνονται σε νέους και αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά και το σύγχρονο πολιτισμό
  • ηλεκτρονικές εκδόσεις πολιτιστικού περιεχομένου
  • κόμβοι και θεματικοί δικτυακοί τόποι πολιτιστικού περιεχομένου
  • χώροι (μουσεία, εκθέσεις) για τον ελληνικό πολιτισμό
  • συστήματα για την οικονομική αξιοποίηση των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στις παγκόσμιες ηλεκτρονικές αγορές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκδόσεων και θεματικών δικτυακών τόπων για την αξιοποίηση αρχείων ιστορικών περιφερειακών εφημερίδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 30/06/2004.

Σημειώνεται πως, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων για την υλοποίηση πολιτιστικών εφαρμογών, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση 166 έργων με συνολικό προϋπολογισμό 86 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα η αξιολόγηση των προτάσεων της τελευταίας πρόσκλησης για δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες, με προϋπολογισμό 9,18 εκατ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (www.infosoc.gr).