Συνέδριο για το ρόλο των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της γνώσης

05.02.2004

Η Ευρώπη της γνώσης και ο ρόλος των πανεπιστημίων στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας αποτελούν το αντικείμενο του συνεδρίου 'The Europe of Knowledge 2020 - A vision for University based Research and Innovation' που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25-28 Απριλίου 2004, στη Λιέγη (Βέλγιο).

Το συνέδριο αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία της Επιτροπής, μετά τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης 'Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της γνώσης' το Φεβρουάριο του 2003, για τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το ζωτικό ρόλο των πανεπιστημίων στην ανάδειξη της Ευρώπης στην πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης.

Το συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει, μεταξύ άλλων, ερευνητές από την ακαδημαϊκή και βιομηχανική κοινότητα, φορείς υπεύθυνους για την χάραξη πολιτικών και εκπροσώπους από την κοινωνία των πολιτών. Οι παράλληλες συνεδρίες θα καλύψουν θέματα που αφορούν:

  • την παραγωγή και πιστοποίηση γνώσης
  • το μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της ερευνητικής κατάρτισης
  • τις δημόσιες / ιδιωτικές συνεργασίες στον τομέα έρευνας και καινοτομίας 
  • την πανεπιστημιακή έρευνα και την τοπική - περιφερειακή ανάπτυξη 
  • τις προκλήσεις της διεπιστημονικής έρευνας. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Επιτροπής, εξετάζοντας ζητήματα όπως ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τους καλύτερους επιστήμονες, η αριστεία στην έρευνα και η παραγωγή γνώσης, ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη μεταφορά γνώσης, η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανιών για την προώθηση της καινοτομίας, η διάχυση της γνώσης μέσω δημοσιεύσεων, κ.λπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου 2004.