Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

22.01.2004

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (6ο ΠΠ) παρέχει μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ.

Η ενότητα των 'Συχνών Ερωτήσεων' περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με ακρωνύμια, συμβόλαια, πηγές χρηματοδότησης, μέσα υλοποίησης, κριτήρια αξιολόγησης, πηγές πληροφόρησης, συγγραφή και υποβολή προτάσεων, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κ.λπ. Η ενότητα ενημερώνεται συνεχώς με 'τελευταίες ερωτήσεις-απαντήσεις', ενώ οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ή να προτείνουν επιπλέον ερωτήματα σχετικά με το 6ο ΠΠ.

Η νέα υπηρεσία της Επιτροπής είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, ενώ οι πληροφορίες αναμένεται να μεταφραστούν σύντομα στα γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και ιταλικά. Σημειώνεται πως οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ερωτήσεων είτε με επιλογή συγκεκριμένων κατηγοριών-υποκατηγοριών, είτε με λέξεις-κλειδιά.