Σε πλήρη εξέλιξη οι δράσεις του ΕΠΑΝ για εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και τόνωση της επιχειρηματικότητας στο γενικό πληθυσμό

05.05.2003

Σε εξέλιξη βρίσκεται σειρά δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ) , ορισμένες από τις οποίες αφορούν τις επιχειρήσεις ενώ άλλες απευθύνονται στο πλατύ κοινό με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικότητας στον πληθυσμό. 

Δράση 2.5.1. 'Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων' . Η ημερομηνία υποβολής Επιχειρηματικών σχεδίων έληξε στις 18- 04-03. Έχουν ήδη υποβληθεί 89 προτάσεις και ο αριθμός αναμένεται να πλησιάσει τις 200, μετά και τη λήψη των προτάσεων που έχουν υποβληθεί ταχυδρομικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 242 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μεταποιητικές ΜΜΕ που απασχολούν μέχρι 250 ατόμα, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας, μονάδες ανακύκλωσης, μονάδες ανάκτησης / αξιοποίησης στερεών υλικών και αποβλήτων ή υγρών ουσιών, με μέγιστο προϋπολογισμό ανά προτεινόμενη επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι η αξιολόγηση και έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών.

Δράση 2.7.1. 'Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών Σχεδίων ΜΜΕ και ΠΜΕ' . Έκλεισε το 2002 ο Α΄ κύκλος του προγράμματος με την ένταξη 591 επιχειρηματικών σχεδίων, που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, συνολικού προϋπολογισμού 132,4 εκατ. ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του Β΄κύκλου του προγράμματος με υποβολή 730 επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 173,4 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Β΄ κύκλου ανέρχεται σε 109 εκατ. ευρώ. Η έκδοση της υπουργικής απόφασης ένταξης αναμένεται εντός του Μαΐου 2003.

Δράση 2.8.1. 'Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας' . Έκλεισε το 2002 ο Α΄ κύκλος του προγράμματος με την ένταξη 371 επιχειρηματικών σχεδίων, που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, συνολικού προϋπολογισμού 35,2 εκατ. ευρώ. Στις 15-4-03 έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Β΄ κύκλο του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 32,54 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των επιχειρηματικών σχεδίων που υποβλήθηκαν αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 και θα συγκεκριμενοποιηθεί τις επόμενες μέρες, μετά και τη λήψη των προτάσεων που έχουν υποβληθεί ταχυδρομικά. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και έκδοσης της υπουργικής απόφασης ένταξης αναμένεται εντός του επόμενου τριμήνου.

Δράση 2.8.2. 'Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας' . Έκλεισε το 2002 ο Α΄ κύκλος του προγράμματος με την ένταξη 275 επιχειρηματικών σχεδίων, που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, συνολικού προϋπολογισμού 23,40 εκατ. ευρώ. Στις 15-04-03 έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Β΄ κύκλο του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 26,10 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των επιχειρηματικών σχεδίων που υποβλήθηκαν αναμένεται να πλησιάσει τα 1.000 και θα συγκεκριμενοποιηθεί τις επόμενες μέρες, μετά και τη λήψη των προτάσεων που έχουν υποβληθεί ταχυδρομικά. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και έκδοσης της υπουργικής απόφασης ένταξης αναμένεται εντός του επόμενου τριμήνου.

Δράση 2.8.3. 'Ενίσχυση Ατόμων με Αναπηρίες' . Προκηρύχθηκε για πρώτη φορά η σχετική δράση συνολικού προϋπολογισμού 11,76 εκατ ευρώ και η υποβολή προτάσεων λήγει στις 15-06-03. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και έκδοσης της υπουργικής απόφασης ένταξης αναμένεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2003.

Δράση 3.2.2. 'Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά' . Συνολικός προϋπολογισμός 88,17 εκατ. ευρώ. Υποβλήθηκαν 1.689 προτάσεις. Ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών προκρίθηκαν 1.436 προτάσεις, η αξιολόγηση των οποίων ολοκληρώθηκε την 20-04-03. Προβλέπεται να εγκριθούν περίπου 700 προτάσεις. Έως 31-05-2003 προβλέπεται να υπογραφούν οι συμβάσεις και από τον Ιούλιο να ξεκινήσουν οι πιστοποιήσεις και οι εκταμιεύσεις.

Δράση 2.5.2. 'Πιστοποιηθείτε' . Έκλεισε το 2002 ο Α΄ κύκλος του προγράμματος με την ένταξη 644 επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ. Στις 10-04-03 έληξε η προθεσμία υποβολής του Β΄ κύκλου, συνολικού προϋπολογισμού 14,70 εκατ. ευρώ. Υποβλήθηκαν 1.001 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 21,3 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και έκδοσης της υπουργικής απόφασης ένταξης αναμένεται εντός του επόμενου διμήνου.

Δράση 2.7.2. 'Δικτυώσεις Επιχειρήσεων'. Συνολικός προϋπολογισμός 62 εκατ. ευρώ. Εγκρίθηκε το καθεστώς ενίσχυσης από την ΕΕ και αναμένεται η προκήρυξή του στα μέσα Μαΐου 2003.