Στη φάση υλοποίησης το 54% του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα'

26.05.2003

Στο 54% του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' αντιστοιχούν τα έργα και οι δράσεις που έχουν εξασφαλίσει έγκριση χρηματοδότησης μέχρι σήμερα, μια διετία μετά την έγκριση και την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα κ. Νίκος Διακουλάκης, το σύνολο των έργων και των δράσεων του ΕΠΑΝ που έχουν εξασφαλίσει έγκριση χρηματοδότησης και έχουν προκηρυχθεί ανέρχεται στα 3.500 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει το 54,7% του προϋπολογισμού του ΕΠΑΝ. Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχονται συνολικά στα 1.350 εκατ. ευρώ (24% του ΕΠΑΝ). Σε αυτές περιλαμβάνονται ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 882 εκ. Ευρώ για επενδύσεις σε νέες αλλά και υφιστάμενες βιομηχανικές, ενεργειακές, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Επιπλέον, έχουν εγκριθεί επενδύσεις ύψους 620 εκατ. ευρώ (10% του ΕΠΑΝ), κυρίως στον τομέα της ενέργειας, των οποίων η υπογραφή των συμβάσεων εκκρεμεί αλλά αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που καλύπτουν το κύριο μέρος των πρόσθετων αυτών εγκρίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι από τα 24 προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης το ΕΠΑΝ είναι το δεύτερο σε μέγεθος  και περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και βελτίωσης των υποδομών και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠΑΝ ανέρχεται σε 6.400 εκατ. ευρώ, ενώ χρηματοδοτείται κατά 50% από δημόσιους πόρους (εθνικούς και κοινοτικούς) και κατά 50% από ιδιωτικούς.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι και η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις δράσεις του προγράμματος που άνοιξαν στο διάστημα της διετίας για το κοινό και, συγκεκριμένα, στη πρώτη δέσμη 24 προκηρύξεων για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων, κυρίως μικρομεσαίων, επιχειρήσεων, αλλά και για τη διεύρυνση της επιχειρηματικότητας με νέες επενδύσεις τόσο σε παραδοσιακούς κλάδους, όσο και σε τομείς νέων τεχνολογιών και καινοτομίας. Συνολικά, στο πλαίσιο των παραπάνω προσκλήσεων, εγκρίθηκαν περίπου 5.000 προτάσεις από τις 10.000 που υποβλήθηκαν, δηλαδή ποσοστό περίπου 50%, ενώ η συμμετοχή υπερκάλυψε τους προϋπολογισμούς των προκηρύξεων μέχρι και 3 φορές. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται μια δεύτερη δέσμη 19 προκηρύξεων, συνολικού ύψους 1,25 δισ. ευρώ. 

Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάστημα των πρώτων δύο ετών υλοποίησης του προγράμματος ήταν διαρκής η προσπάθεια για απλοποίηση των διαδικασιών και των εντύπων κάθε δράσης, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων στα προγράμματα. Παράλληλα, προσπάθειες καταβάλλονται και για τη μείωση του χρόνου αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα, όπου ήδη σημειώνεται μείωση μέχρι 50% μεταξύ των προκηρύξεων Α΄και Β΄ δέσμης.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Γ΄ ΚΠΣ, το 2003 αποτελεί έτος αξιολόγησης του Προγράμματος, δηλαδή αποτίμησης της μέχρι σήμερα πορείας εφαρμογής του, εξαγωγής συμπερασμάτων και διαμόρφωσης προτάσεων για ενδεχόμενες τροποποιήσεις του, προκειμένου οι δράσεις του να προσαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες και στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, αλλά και στα γενικότερα θέματα που αφορούν στις πολιτικές και τις εξελίξεις στα θέματα της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.