Αυξάνονται οι δαπάνες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για καινοτομία

27.06.2003

Περίπου στο 25% των συνολικών επενδύσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχει ανέλθει το ποσοστό των επενδύσεων σε καινοτομία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών έχει αναδειχθεί σε σημαντικό εργαλείο επιχειρηματικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, ο λόγος, για τον οποίο οι Ευρωπαίοι όχι μόνον εξακολουθούν να δαπανούν κονδύλια για καινοτομία αλλά επιπλέον αυξάνουν τις επενδύσεις τους, είναι η ισχυρή ζήτηση από πλευράς της αγοράς για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Μάλιστα, όπως εκτιμούν οι ίδιοι, σε μεγάλο ποσοστό η συγκεκριμένη ζήτηση δεν καλύπτεται και τροφοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς. 

Τα συμπεράσματα ανήκουν σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ στελεχών από 3.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις το  Σεπτέμβριο 2002, το Innobarometer. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Innobarometer, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Το ποσοστό των επενδύσεων που κατευθύνουν οι επιχειρήσεις στην καινοτομία αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2001 για να φτάσει στο 25%. Τα υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων στην καινοτομία, αφορούν τον τομέα  της μεταποίησης, με 32%, και ακολουθούν οι εξαγωγικές και οι 'νέες' επιχειρήσεις. 

Παράλληλα, στο διάστημα 2001-2002, το ποσοστό των νέων ή ανανεωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών που παρουσιάστηκαν στην αγορά αντιστοιχεί στο 22% του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της έρευνας για το προηγούμενο έτος.

Τέλος, ένας από τους λόγους που αυξάνει την αισιοδοξία των επιχειρηματικών στελεχών σχετικά με την ολοένα και μεγαλύτερη απόδοση της καινοτομίας είναι η εκτίμηση ότι η συνεχής τάση για κατάργηση των περιορισμών σε κοινοτικό επίπεδο πρόκειται να οδηγήσει στο άνοιγμα νέων και προσοδοφόρων αγορών μέσα στα επόμενα χρόνια. 

Innobarometer 2002 (CORDIS)