Απολογισμός της Διάσκεψης για την προβολή του 6ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας στις χώρες των Βαλκανίων και του Ευξείνου Πόντου

27.06.2003

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Φεβρουαρίου 2003 στη Θεσσαλονίκη, Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την προβολή του 6ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στις χώρες της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου.

Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των επιστημόνων και των διοικήσεων των χωρών αυτών για τους στόχους, τις προτεραιότητες και τα εργαλεία υλοποίησης του 6ου Προγράμματος Πλαισίου και η διευκόλυνση συμμετοχής εταίρων από τις χώρες αυτές στο Πρόγραμμα.

Στην εκδήλωση έγινε αναλυτική παρουσίαση των θεματικών προτεραιοτήτων του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ΕΥΡΑΤΟΜ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε οριζόντια θέματα όπως η διεθνής συνεργασία, οι ανθρώπινοι πόροι και η κινητικότητα των ερευνητών. Εξάλλου, ερευνητικοί τομείς υψηλής προτεραιότητας όπως η βιοτεχνολογία και η νανοτεχνολογία αποτέλεσαν αντικείμενο ενημέρωσης και διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασίας.

Εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας υποψηφίων και τρίτων χωρών μίλησαν για τις εμπειρίες από τη συμμετοχή τους στο προηγούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο και τις προσδοκίες τους για το νέο ενώ επίσης παρουσιάστηκαν παραδείγματα επιχημένων συνεργασιών στη ΝΑ Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο.

Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Σημείων Επαφής (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και ΠΡΑΞΗ) και να ενημερωθούν σε πρακτικά θέματα όπως η αναζήτηση εταίρων, η προετοιμασία και η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 160 εκπρόσωποι των χωρών της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου των Κρατών Μελών και των Χωρών της διεύρυνσης.

Οι εργασίες της Διάσκεψης ολοκληρώθηκαν με πολιτικό μήνυμα που απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Δ. Δενιόζος και o Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. L. Bellemin, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της Διάσκεψης αυτής στην επίτευξη των στόχων της Ελληνικής Προεδρίας αλλά και της πολιτικής Διεθνούς Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

Πολιτικό Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Δ. Δενιόζου στη Διάσκεψη για την Προβολή του 6ου Προγράμματος Πλαισίου στις Χώρες της περιοχής των Βαλκανίων και του Ευξείνου Πόντου