Σημαντική πρόοδος το τελευταίο επτάμηνο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας'

22.04.2003

Δεκαπέντε νέα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας' , συνολικού προϋπολογισμού 166 εκατ. ευρώ, πρόκειται να προκηρυχθούν στο άμεσο διάστημα, σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία για την 'Κοινωνία της Πληροφορίας' του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αναφέρει σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης το τελευταίο επτάμηνο

Στον απολογισμό της για την πρόοδο του προγράμματος, η Γραμματεία σημειώνει ότι μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση 3.592 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 818 εκατ. ευρώ (ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 2.839 εκατ. ευρώ). Το τελευταίο επτάμηνο έχει υπογραφεί η χρηματοδότηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 315,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 119,7 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί το τελευταίο τρίμηνο. Οι συνολικές εντάξεις έργων αντιστοιχούν στο 28,8% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος και στο 31,3% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

Αναλυτικά, κατά τομέα, έχουν εγκριθεί οι ακόλουθες χρηματοδοτήσεις:
- Πολιτισμός: Από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, ορισμένα από τα οποία έχουν προκηρυχθεί. 
- Υγεία: Το τελευταίο πεντάμηνο έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα τρία έργα που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας για την Κεντρική Μακεδονία (Α ΠΕΣΥ - Β ΠΕΣΥ) και το Νότιο Αιγαίο.
- Μεταφορές/Τηλεπικοινωνίες: Στο διάστημα του επταμήνου έχει υπογραφεί η ένταξη προς χρηματοδότηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ.
- Παιδεία: Ολοκληρώθηκε το τελευταίο επτάμηνο η ένταξη στο πρόγραμμα,  έργων που αντιπροσωπεύουν συνολικά προϋπολογισμό ύψους 22,4 εκατ. ευρώ.
- Γεωργία: Τον τελευταίο μήνα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δύο έργα συνολικού ύψους 8,46 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν την Ηλεκτρονική Οργάνωση και Διάχυση Αποτελεσμάτων Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και την Οργάνωση και Διάχυση Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αγροτικού Τομέα.

Συνολικά, μέσω του Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας έχουν ανατεθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 320 εκατ. ευρώ και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες της τάξης των 127,3 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τις πληρωμές, έχουν τριπλασιαστεί από τον περασμένο Αύγουστο φτάνοντας στο 5,3% του συνόλου των δημοσίων δαπανών, έναντι 2,02% τον Αύγουστο του 2002. Οι συμβάσεις του προγράμματος αναμένεται να διπλασιαστούν το αμέσως επόμενο διάστημα και να ξεπεράσουν τα 600 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας έτσι το 27% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος. Εξάλλου, σε αξιολόγηση ή σε εξέλιξη βρίσκονται 13 έργα συνολικού προϋπολογισμού 285,3 εκατ. ευρώ που αναμένεται να συμβολαιοποιηθούν άμεσα, ενώ οι υπογραφείσες συμβάσεις καλύπτουν έργα ύψους 319,5 εκατ. ευρώ. 

Επιπλέον, έχουν προκηρυχθεί ή είναι σε διαδικασία αξιολόγησης 285 έργα, ενώ 15 έργα συνολικού προϋπολογισμού 166 εκατ. ευρώ αναμένεται να προκηρυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Μεταξύ αυτών είναι τα έργα: Πληροφοριακό Σύστημα Taxisne t (14,99 εκατ. ευρώ), Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά - Β'' κύκλος (88,17 εκατ. ευρώ), Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού (3,63 εκατ. ευρώ), Ειδική Αγωγή (2,50 εκατ. ευρώ), Δικτύωση Δημοτικών Σχολείων (12,08 εκατ. ευρώ), Κέντρα πληροφόρησης στις δημόσιες βιβλιοθήκες (0,6 εκατ. ευρώ), Δημιουργία Wireless Hotspots για την τόνωση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες (11 εκατ. ευρώ).