Υψηλή τεχνολογία στην Ευρώπη: οι 500 πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες

27.06.2003

Η λίστα των 500 πρωτοπόρων ευρωπαϊκών εταιρειών στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, για το 2002, δημοσιεύτηκε από τη Deloitte Touche Tohmatsu. Στόχος της κατάταξης αυτής είναι η προβολή των εταιρειών οι οποίες 'με όραμα, στρατηγική και καινοτομία, ξεπέρασαν την οικονομική κρίση και οδήγησαν τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών', σύμφωνα με το ηγετικό στέλεχος της Deloitte, κ. Igal Brightman.

Η κατάταξη της Deloitte βασίστηκε στο μέσο ρυθμό αύξησης των εσόδων των εταιρειών, κατά τη χρονική περίοδο 1999-2001, και τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά: 

  • Στην πρώτη θέση βρίσκεται η δανική εταιρεία Danionics A/S, που παράγει μπαταρίες από πολυμερή ιόντα λιθίου (lithium-ion polymer batteries) και υπέρ-πυκνωτές (supercapacitors) για εμπορική εφαρμογή στο χώρο της βιομηχανίας κινητών ηλεκτρονικών. Ο μέσος ρυθμός αύξησης των εσόδων της, για τα τρία αυτά χρόνια, έφτασε το 33.879%. Στις δύο επόμενες θέσεις βρίσκονται νορβηγικές εταιρείες (Sense Communications ASA, Fast Search &Transfer ASA), επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη δυναμική θέση της Σκανδιναβίας στην ευρωπαϊκή τεχνολογία. 

  • Όσον αφορά τη γεωγραφική διασπορά των 500 πρώτων εταιρειών, το 28% των εταιρειών προέρχονται από την Αγγλία και ακολουθούν η Γαλλία με ποσοστό 20%, οι Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία) με ποσοστό 16% και η Γερμανία με ποσοστό 11%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη λίστα της Deloitte δεν περιλαμβάνεται καμία ελληνική εταιρεία. 

  • Η μέση αύξηση των εσόδων για το σύνολο των 500 εταιρειών, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών χρόνων (1999-2001), έφτασε το 528%, με σημαντικές διαφορές ανάλογα με τη σειρά κατάταξης: η μέση αύξηση για τις πέντε πρώτες εταιρείες κυμαίνεται στο 12.747%, ενώ για τις πέντε τελευταίες εταιρείες δεν ξεπερνά το 121%. 

  • Όσον αφορά τους κλάδους της τεχνολογίας, το 36% των 500 πρώτων εταιρειών ασχολείται με την παραγωγή λογισμικού και ακολουθούν οι τηλεπικοινωνίες με ποσοστό 13%, οι ημιαγωγοί και ο εξοπλισμός με 13%, οι διαδικτυακές υπηρεσίες με 12%. Αξίζει να σημειωθεί πως η κατηγορία 'άλλος κλάδος' συγκεντρώνει το ποσοστό 18%, που είναι ενδεικτικό της πολυμορφίας της ευρωπαϊκής τεχνολογίας. 

  • Σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών, το 49% των υψηλόβαθμων στελεχών υποστηρίζουν πως οι τεχνικές προώθησης και το marketing θα παίξουν τον πιο καθοριστικό ρόλο. Η αύξηση του κεφαλαίου και ο ανταγωνισμός αποτελούν τις δύο επόμενες προκλήσεις για τις εταιρείες, με ποσοστά 12% και 13% αντίστοιχα. 

  • Τέλος, σύμφωνα με τα υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών, οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης, για τον επόμενο χρόνο, είναι η παραγωγή λογισμικού (27%), οι επικοινωνίες (20%) και οι βιοεπιστήμες (12%).