Ανακοινώθηκαν τα εγκεκριμένα έργα για τέσσερα Συντονισμένα Προγράμματα της ΓΓΕΤ

27.06.2003

Περισσότερες από 610 προτάσεις δέχθηκε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και  Τεχνολογίας στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τα Συντονισμένα Προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) σε τομείς εθνικής προτεραιότητας, γεγονός που είναι ενδεικτικό του έντονου ενδιαφέροντος που εκδήλωσαν για αυτά, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.

Έχουν ήδη ανακοινωθεί τα εγκεκριμένα έργα για τέσσερα από τα προγράμματα. Το ενδιαφέρον αναμένεται, εξάλλου, να συγκεντρώσει και ένα τελευταίο πρόγραμμα που πρόκειται να προκηρύξει η ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των Συντονισμένων Προγραμμάτων, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003. 

Τα Συντονισμένα Προγράμματα της ΓΓΕΤ, συνολικού προϋπολογισμού 121 εκατ. ευρώ, υποστηρίζουν έργα έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας. Στόχος είναι η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε έργα μακρόχρονης εμβέλειας με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Μια ιδιαίτερη διάσταση των συγκεκριμένων έργων είναι ότι συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονομίας. Χαρακτηριστική περίπτωση υπήρξε μεταξύ άλλων και η πρόταση για συγκεκριμένο έργο που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στο πλαίσιο του προγράμματος για τον Αθλητισμό. 

Σημειώνεται ότι τα έργα προτείνουν συμπράξεις επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων και άλλων κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων φορέων. 

Συνολικά, προκηρύχθηκαν από την ΓΓΕΤ έντεκα προγράμματα, εκ των οποίων εννέα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' και  δύο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας'. 

Στο ΕΠ 'Ανταγωνιστικότητα' εντάσσονται τα προγράμματα: Αθλητισμός, Δομημένο περιβάλλον και διαχείριση σεισμικού κινδύνου, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας, Φυσικό περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, Πολιτισμός-Τουρισμός έντασης γνώσης, Υγεία-Βιοϊατρική, Νέες μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων, της εργασίας και της κατάρτισης, Τρόφιμα-Γεωργική ανάπτυξη & υδατοκαλλιέργειες, Μεταφορές-Πλοήγηση. 

Στο πλαίσιο του ΕΠ 'Κοινωνία της Πληροφορίας' προκηρύχθηκαν τα προγράμματα 'Ηλεκτρονικό Επιχειρείν' (E-Business) και 'Ηλεκτρονική Μάθηση' (E-Learning). 

Τα τέσσερα πρώτα Συντονισμένα Προγράμματα για τα οποία έχουν ανακοινωθεί τα εγκεκριμένα έργα είναι τα ακόλουθα: Δομημένο περιβάλλον και διαχείριση σεισμικού κινδύνου (14 έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12,8 εκατ. ευρώ), Αθλητισμός (8 έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,54 εκατ. ευρώ), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας (15 έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 8,7 εκατ. ευρώ), Φυσικό περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη (19 έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 22,44 εκατομμυρίων ευρώ. 

Για τις προτάσεις που εγκρίθηκαν, έχει ξεκινήσει η διαμόρφωση των συμβάσεων, και θα ακολουθήσει η υπογραφή τους. Ανάλογα με την ταχύτητα ανταπόκρισης των επιχειρήσεων, εκτιμάται ότι οι εκταμιεύσεις θα ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο τετράμηνο. 

Σύμφωνα με πηγές της ΓΓΕΤ, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση και πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα τα αποτελέσματα για τις προκηρύξεις που αφορούσαν τα προγράμματα Πολιτισμός-Τουρισμός έντασης γνώσης, Νέες μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων, της εργασίας και της κατάρτισης, Υγεία-Βιοϊατρική, Τρόφιμα-Γεωργική ανάπτυξη & υδατοκαλλιέργειες, καθώς και Ηλεκτρονική Μάθηση και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των δύο τελευταίων προσκλήσεων, το ενδιαφέρον ήταν εξαιρετικά μεγάλο, όπως αποδεικνύεται και από τις 150 προτάσεις που υποβλήθηκαν συνολικά. 

Εξάλλου, προς το καλοκαίρι αναμένεται να προκηρυχθεί και μια νέα, τελευταία δράση της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των Συντονισμένων Προγραμμάτων, με θέμα 'Επεξεργασία Ήχου και Εικόνας' και προϋπολογισμό άνω των 20 εκατ. ευρώ. Προς το παρόν, οι υπηρεσίες της Γραμματείας βρίσκονται στη φάση του προσδιορισμού των θεματικών ενοτήτων, αλλά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 1ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Εγκεκριμένα έργα Συντονισμένων Προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας (ΓΓΕΤ)