Σε ποιες βάσεις δεδομένων μπορώ να έχω πρόσβαση εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης;

Εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης έχετε πρόσβαση στις Ελληνικές Βάσεις Δεδομένων του καταλόγου και σε όσες διεθνείς Βάσεις είναι ανοιχτής πρόσβασης και έχουν την ένδειξη της μπλέ κλειδαριάς .

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Βάσεις δεδομένων