Τι περιλαμβάνει η συλλογή Βάσεων Δεδομένων της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης;

Η συλλογή περιλαμβάνει 50 διεθνείς Βάσεις δεδομένων όλων των θεματικών κατηγοριών και 22 ελληνικές Βάσεις Δεδομένων, του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών συμπεριλαμβανομένου.

Περιλαμβάνονται Βάσεις Δεδομένων πλήρους κειμένου αλλά και βιβλιογραφικές και  πλατφόρμες εκδοτών με σύνδεση στο πλήρες κείμενο.

Category: 
Ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Subcategory: 
Βάσεις δεδομένων