Ποιές ημέρες και ώρες λειτουργεί η βιβλιοθήκη;

Οι ημέρες και οι ώρες  λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι:
Δευτέρα – Παρασκευή 8.30 π.μ.- 20.00 μ.μ.             
H Βιβλιοθήκη μπορεί να μεταβάλει το ωράριο λειτουργίας της εάν αυτό κριθεί απαραίτητο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Category: 
Γενικές ερωτήσεις για τη Βιβλιοθήκη
Subcategory: 
Γενικές Ερωτήσεις