Ενημερωτική Ημερίδα για τα Προγράμματα ICT & FET στον Ορίζοντα 2020 (Θεσσσαλονίκη)

Where and When

12.11.2015
Θεσσαλονίκη (Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης)