Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης

Ενημερωτικές Δράσεις ΕΚΤ για τη Διεθνή Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης
24.10.2016 έως 27.10.2016 Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών