Υπηρεσίες

Το ΕΚΤ παρέχει σειρά υπηρεσιών προς την ελληνική ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητας της χώρας, στο πλαίσιο των τριών πυλώνων δραστηριοτήτων του:

Ψηφιακό Περιεχόμενο
Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης, Τεχνολογίας, Πολιτισμού
Αναζήτηση Διεθνούς Βιβλιογραφίας - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Αναζήτηση Citation Index & Βιβλιομετρικών Δεικτών - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Παραγγελία Πλήρων Κειμένων - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο
Εκπαιδευτικές Δράσεις
Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών
Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών ΕΔΕΤΒ
Yπηρεσίες αναζήτησης περιεχομένου σε ψηφιακές συλλογές & πλατφόρμες
Περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης & επιλεγμένες πηγές EKT
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (online ανάγνωση, μεταφόρτωση, παραγγελία)
Διαδικτυακή πύλη "η Αργώ" για βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων & εθνικούς/διεθνείς καταλόγους
Ενιαίος Κατάλογος openABEKT
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Ιατρικής Ορολογίας
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Γενικής Ορολογίας
Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – grissh.gr
ΜΗΤΙΔΑ - Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων
Επιστημονικά Περιοδικά σε ελληνικές βιβλιοθήκες
Βάσεις Δεδομένων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Περιοδικά Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
ePublishingΕΚΤ - Ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων
ΟpenArchives.gr - Ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο στον ψηφιακό δημόσιο χώρο
SearchCulture.gr - Η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στον ψηφιακό δημόσιο χώρο
Ψηφιακά Αποθετήρια
Yπηρεσίες προς οργανισμούς
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
ΑΒΕΚΤ - σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ
Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ' Αποστάσεως Επιμόρφωσης ABEKT e-learning
Yπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων (ΕΚΤ ePublishing) για περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών EKT ePublishing
Υπηρεσία Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ψηφιακών Αποθετηρίων EKT
Yπηρεσία νέφους οpenABEKT για διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης
Ασφαλής διαφύλαξη ψηφιακών/ψηφιοποιημένων αρχείων
Πιστοποίηση συμμόρφωσης με προδιαγραφές για το ψηφιακό περιεχόμενο
Υπηρεσία ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ
Διάθεση περιεχομένου μέσω του openarchives.gr
Διάθεση περιεχομένου μέσω της διαδικτυακής πύλης "η Αργώ"
Ένταξη συλλογών στο SearchCulture.gr
Υπηρεσία online κατάθεσης Διδακτορικών Διατριβών