Σεμινάριο «Scaling Up into New Markets: Νέα Αναπτυσσόμενη Επιχείρηση και Είσοδος σε Νέες Αγορές»

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή βασικών γνώσεων και χρήσιμων εργαλείων στις επιχειρήσεις scale up για την αποτελεσματική είσοδο τους σε νέες αγορές.

To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διοργανώνει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Scaling Up into New Markets: Νέα Αναπτυσσόμενη Επιχείρηση και Είσοδος σε Νέες Αγορές» που απευθύνεται σε επιχειρήσεις - scale ups, την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (16:00-19:30, Media Room, Βασ. Κωνσταντίνου 48). Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Enterprise Europe Network-Hellas Scale, το οποίο υλοποείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Δίκτυο «ΠΡΑΞΗ».

Έχοντας ως αντικείμενο την είσοδο σε νέες αγορές, το σεμινάριο απευθύνεται σε νέες αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (scale ups) που υποστηρίζονται από το έργο ΕΕΝ-Hellas-Scale. Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή βασικών γνώσεων και χρήσιμων εργαλείων στις επιχειρήσεις - scale up για την αποτελεσματική είσοδο τους σε νέες αγορές.

Συγκεκριμένα, βασικοί εισηγητές είναι ο Άρης Σκλαβούνος από Export Ecademy και ο Γιάννης Κανταρτζής από Zeya Accounting, οι οποίοι θα εστιάσουν στους παράγοντες που βοηθούν στην κατανόηση μιας νέας αγοράς, και οι Στέφανος Χαρακτινιώτης και Φαίη Ορφανού, από τη Ζέπος & Γιαννόπουλος και τη Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ αντίστοιχα, οι οποίοι θα εστιάσουν στις συμφωνίες που μπορεί να προκύψουν. 

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινότητας, ενέταξε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης επιλεγμένων επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική και στοχεύουν αποκλειστικά σε διεθνείς αγορές μέσα από καινοτομικές τεχνολογίες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Enterprise Europe Network-Hellas