Παρουσίαση του Αποθετηρίου του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο

Το Παρατηρητήριο ιδρύθηκε από Έλληνες και ξένους κοινωνικούς επιστήμονες, και χρησιμεύει ως εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και κατανόηση των πολλαπλών όψεων του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου στην ευρύτερη περιοχή του Αρχιπελάγους.

Εκδήλωση με τίτλο «Προσφυγικό, μια γνωστική και πολιτική πρόσκληση» διοργανώνουν το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο, το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, και η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 (18.00-21.30). Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το Παρατηρητήριο, η ιστοσελίδα του, καθώς και το αποθετήριο του, το οποίο υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία θα απευθύνει χαιρετισμό η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ. Εύη Σαχίνη, θα γίνει συζήτηση για την αποστολή του Παρατηρητηρίου, με τη συμμετοχή πολιτών που από διαφορετικές θέσεις έχουν εμπειρία της διακυβέρνησης του προσφυγικού στα νησιά του Αιγαίου.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά στο κανάλι του Παν. Αιγαίου στο YouTube. Το βίντεο της εκδήλωσης διατίθεται στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=n_5PncV1-zk&t=10s

Το Παρατηρητήριο αποτελεί εγχείρημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υλοποιείται με τη συνδρομή και τη στήριξη του ΕΚΤ, του Wenner Gren Foundation και του Global Studies Centre του Πανεπιστημίου του Pittsburgh. H έδρα του είναι στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, στη Μυτιλήνη. Αποτελεί απάντηση στη γνωστική πρόκληση του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου. Ιδρύθηκε από Έλληνες και ξένους κοινωνικούς επιστήμονες, στο πλαίσιο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με πρωταρχικό στόχο τη συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και κατανόηση των πολλαπλών όψεων του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου στην ευρύτερη περιοχή του Αρχιπελάγους.

Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να συγκεντρώσει, να κατηγοριοποιήσει και να τεκμηριώσει πολυποίκιλο υλικό για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στο Αιγαίο, με αφετηρία τον Ιανουάριο του 2015. Για τον σκοπό αυτό, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, αναπτύχθηκε και λειτουργεί το ψηφιακό Αποθετήριο του Παρατηρητηρίου, μια σύγχρονη δίγλωσση υποδομή περιεχομένου για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στο Αιγαίο. Η ψηφιακή τεκμηρίωση πρωτογενών και δευτερογενών υλικών και η ελεύθερη διάθεσή τους στο διαδίκτυο σε ερευνητές/ριες, δημοσιογράφους και λοιπούς/ες ενδιαφερόμενους/ες άτομα, συλλογικότητες και αρχές, έχει ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση της σχετικής έρευνας, αλλά και για την ιστορική καταγραφή του φαινομένου.

Επίσης, το Παρατηρητήριο στοχεύει στη συγχρονική παρακολούθηση του φαινομένου στο Αιγαίο, μέσω της λειτουργίας της ιστοσελίδας του. Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου, στη σελίδα του Παρατηρητηρίου επιχειρείται η ταξινόμηση των διαθέσιμων υλικών, των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, στη βάση μιας λογικής που περιλαμβάνει τις κύριες πλευρές της διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου στο Αιγαίο: τους μετακινούμενους πληθυσμούς, που διαμένουν στα νησιά του Αιγαίου, τα κέντρα και τις δομές που λειτουργούν για την υποδοχή, την ταυτοποίηση, τη διαμονή και την κράτησή τους, τους διαφορετικούς οργανισμούς, φορείς, κρατικές και ευρωπαϊκές αρχές, οργανώσεις και άτομα, που διαμορφώνουν το τοπίο της ανθρωπιστικής διακυβέρνησης και, βεβαίως, τις τοπικές κοινωνίες που επηρεάζονται ποικιλοτρόπως από τις διακυμάνσεις του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, το Παρατηρητήριο, όντας κατά βάσει ένα επιστημονικό εγχείρημα, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση, την ανάδειξη και την προώθηση της έρευνας που διεξάγεται στον χώρο του Αιγαίου τόσο από εγχώρια ιδρύματα και φορείς, όσο και από ιδρύματα του εξωτερικού. Γι' αυτό τον λόγο, η ιστοσελίδα του φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χώρο ενίσχυσης της έρευνας και του επιστημονικού διαλόγου, επιχειρώντας παράλληλα να διερευνήσει οδούς προώθησής τους πέραν του ακαδημαϊκού χώρου.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του κτηρίου Γεωγραφίας στο λόφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, στις 18:00 - 21:30, στα Ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα Αγγλικά. 

Μία σύγχρονη δίγλωσση υποδομή για την προσφυγική & μεταναστευτική κρίση στο Αιγαίο

Το Αποθετήριο του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μέσω της Υπηρεσίας Αποθετηρίων ΕΚΤ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του οργανισμού με τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι πολύπλευρα: α) ενισχύεται η διεθνής ψηφιακή παρουσία του περιεχομένου του Αποθετηρίου και μεγιστοποιεί την απήχησή του, β) παρέχεται δημόσια πρόσβαση σε πρωτογενή επιστημονική πληροφορία για ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα του 21ου αιώνα, γ) διατίθεται μια μοναδικής αξίας βάση δεδομένων και εργαλείο μελέτης για κάθε ερευνητή και ερευνήτρια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης.

Βασικός του σκοπός είναι η συλλογή, κατηγοριοποίηση, οργάνωση, διατήρηση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη ποικίλων κατηγοριών τεκμηρίων που αναφέρονται στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στον χώρο του Αιγαίου Πελάγους καθώς και η καταγραφή και προβολή συναφών επιστημονικών μελετών από μέλη της ελληνικής και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στα τεκμήρια που διατηρούνται στο Αποθετήριο περιλαμβάνονται μαρτυρίες, ημερολόγια, αδημοσίευτες ή δημοσιευμένες στατιστικές καταγραφές, θεσμικές ρυθμίσεις, δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα πρωτογενή και δευτερογενή υλικά που συλλέγονται και διατίθενται στη βάση των αρχών για τα πνευματικά δικαιώματα.

Το Αποθετήριο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης για κάθε άτομο που ενδιαφέρεται για έγκυρη πληροφόρηση γύρω από το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Απευθύνεται τόσο στους ίδιους τους μετακινούμενους πληθυσμούς, τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της ανθρωπιστικής διακυβέρνησης όσο και στην ευρύτερη ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη. Ειδικότερα προσφέρει μια μοναδικής αξίας βάση δεδομένων για κάθε ερευνητή και ερευνήτρια της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης.

Κατανοώντας ότι το έργο του Παρατηρητηρίου αφορά σε ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα που πέραν της ερευνητικής χροιάς του θα καλύψει μία επίκαιρη κοινωνική ανάγκη, το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της υπηρεσίας Αποθετηρίων, σχεδίασε, παραμετροποίησε και ανέπτυξε το Αποθετήριο εξ ιδίων πόρων ως προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο και τη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία Αποθετηρίων ΕΚΤ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου” (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο