Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης διαθέτει πλέον τον κατάλογό της με την υπηρεσία openABEKT

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης έχει περισσότερα από 10.680 μέλη, δανείζει περισσότερα από 1.500 βιβλία το μήνα, ενώ έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από 4.880 δανεισμούς μέσω της υπηρεσίας openABEKT από τον Μάιο του 2017.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης η οποία συγκεντρώνει, φυλάσσει και καθιστά προσβάσιμα τεκμήρια μοναδικής αξίας που σχετίζονται κυρίως με τον Nομό Λέσβου, διαθέτει πλέον τον κατάλογό της μέσω της υπηρεσίας νέφους openABEKT που έχει αναπτύξει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι συλλογές που παρουσιάζονται στον ανοικτό κατάλογο της Βιβλιοθήκης αποτελούνται κυρίως από έντυπο υλικό και είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://cplm.openabekt.gr/. Στον Κατάλογο περιέχονται, μεταξύ άλλων, πολλά σπάνια τεκμήρια του 12ου, 17ου, 18ου και του 19ου αιώνα, αλλά και ξενόγλωσσα έργα στα αγγλικά, στα γερμανικά και στα γαλλικά.

Το ΕΚΤ από το 1986 υποστηρίζει τις ελληνικές βιβλιοθήκες με την ανάπτυξη και διάθεση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, μετεξέλιξη του οποίου αποτελεί η Υπηρεσία openABEKT. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες νέφους (cloud), το openABEKT ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις και ανάγκες των βιβλιοθηκών για προηγμένες υπηρεσίες με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης έλαβε την Υπηρεσία Ενισχυμένης Μετάπτωσης σε openABEKT για την ομαλή και αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων από το ΑΒΕΚΤ 5.6. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει μια πρότυπη διαδικασία επικύρωσης, αυτόματων διορθώσεων και εμπλουτισμού δεδομένων. Εφαρμόστηκε σε 23.007 βιβλιογραφικές και 37.000 καθιερωμένες εγγραφές καθώς και σε 36.379 αντίτυπα και 6.981 τεύχη, εξασφαλίζοντας την ποιοτική βελτίωση των μεταδεδομένων και τη πληρέστερη συμβατότητα με την προτυποιημένη διάταξη UNIMARC.

Πλέον, o χρήστης του διαδικτύου, αξιοποιώντας τα φίλτρα πολύπλευρης αναζήτησης του openABEKT, μπορεί να πλοηγηθεί ελεύθερα σε πληθώρα εκδοτών και δημιουργών για να εξερευνήσει το πλούσιο περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης.

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης σήμερα περιλαμβάνει 23.108 εγγραφές. Πλήρως καταλογογραφημένες είναι οι Συλλογές: Τοπική Ιστορία, ο Τοπικός Τύπος, η Ελληνική και Ξένη πεζογραφία, τα Θεατρικά βιβλία, τα βιβλία για παιδιά και νέους, μέρος της Συλλογής Βερναρδάκη, της Ποίησης, της Κοινωνιολογίας, της Φιλοσοφίας καθώς και της Ιστορίας και Ελληνικής Φιλολογίας. Σημειώνεται ότι, οι εγγραφές διατίθενται με πλήρη μεταδεδομένα, με ενεργούς συνδέσμους θεμάτων και δημιουργών και αυτόματες διασυνδέσεις σε σχετικές εγγραφές (για παράδειγμα ανατρέξετε στο έργο Ευριπίδης: Παραφρασθείς Σχολιασθείς τε και Εκδοθείς υπό Νεόφυτου Δούκα).

Προς το παρόν, ο Κατάλογος δεν περιλαμβάνει τα ψηφιακά τεκμήρια, που περιέχονται στην Υπηρεσία ABEKT e-opac της Βιβλιοθήκης και στο αποθετήριο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ» μέσω τον οποίων παρέχεται πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ψηφιακών αντιγράφων της.

H Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης αποτελεί τη μεγαλύτερη Βιβλιοθήκη της Λέσβου. Δημόσια από το 1952, αλλά με προσπάθειες ίδρυσης ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, συγκεντρώνει, φυλάσσει, διατηρεί, προβάλλει και καθιστά προσβάσιμα τεκμήρια μοναδικής αξίας, που σχετίζονται κυρίως με τον Νομό Λέσβου, αλλά και την απέναντι Αιολική γη έως το 1922. Από τη δεκαετία του 1970 διαθέτει Κινητή Βιβλιοθήκη, ενώ το 1992 ξεκίνησαν οι προσπάθειες μηχανοργάνωσή της. Διαθέτει επίσης δωρεάν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Λέσβου, όπως επίσης και υπολογιστές για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης έχει περισσότερα από 10.680 μέλη, δανείζει περισσότερα από 1.500 βιβλία τον μήνα ενώ έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από 4.880 δανεισμούς μέσω της υπηρεσίας openABEKT από τον Μάιο του 2017. Διαθέτοντας μια σημαντική συλλογή υλικού τοπικού ενδιαφέροντος, η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τόσο το γενικό κοινό, όσο και μελετητές τοπικής ιστορίας, ψηφιοποιώντας και διαθέτοντας περιοδικά, τοπικό τύπο του 19ου αιώνα και τοπικά αρχεία. Αναπτύσσει συνεργασίες με τοπικούς φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν σταθερούς χρήστες της, όπως και η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, ειδικά με τις κινητές της μονάδες, οι οποίες εξυπηρετούν την επαρχία.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινότητα μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της στο Facebook.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης