Ο Επίτροπος Carlos Moedas στην Αθήνα, σε εκδήλωση για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA

Στόχος της πρωτοβουλίας PRIMA είναι η ενίσχυση καινοτόμων ερευνητικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων και των αγροδιατροφικών συστημάτων στη Μεσόγειο.

Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την  Έρευνα, Επιστήμη και Καινοτομία, Carlos Moedas και ο Aναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA (Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean Area), στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δ. Παπαδημούλης, ενώ την εκδήλωση συντόνισε η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Π. Κυπριανίδου. Στην παρέμβασή του ο Aναπλ. Υπουργός, Κ. Φωτάκης, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, και στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς μια οικονομία της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό  ενισχύεται η έρευνα και οι νέοι επιστήμονες με πρόσθετους πόρους 240 εκ. € από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) παρά την αντίξοη οικονομική συγκυρία.

 To βίντεο της εκδήλωσης στην Αθήνα για την πρωτοβουλία PRIMA

Ο  Επίτροπος C. Moedas επαίνεσε τον Αναπλ. Υπουργό Κ. Φωτάκη για τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την προώθηση της αριστείας και την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ανάδειξης της αξίας της έρευνας στην κοινωνία. Επισήμανε ότι η πρωτοβουλία PRIMA αποτελεί πρότυπο διπλωματίας της επιστήμης, βασισμένη στις αρχές της αλληλεγγύης και ισότητας, με ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσόγειο και την επίλυση των πολλαπλών προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη λειψυδρία, την πληθυσμιακή αύξηση και τη μετανάστευση. Ανέφερε δε χαρακτηριστικά ότι τις Μεσογειακές χώρες μπορεί να χωρίζουν τα σύνορα, αλλά η επιστήμη, η γεωγραφία και ο πολιτισμός τις ενώνει.

Την πρωτοβουλία PRIMA παρουσίασαν ο Καθηγ. A. Riccaboni, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος PRIMA, και ο Οmar Amaoui, συμπρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των χωρών της πρωτοβουλίας PRIMA.  Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν από την Σοφία Σακοράφα, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια για την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας PRIMA, που τελικά εγκρίθηκε με συναπόφαση του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2017, καθώς και από τον Octavi Quintana-Trias, Διευθυντή του Ιδρύματος PRIMA (Prima Foundation).

Στόχος της πρωτοβουλίας PRIMA είναι η ενίσχυση καινοτόμων ερευνητικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων και των αγροδιατροφικών συστημάτων στη Μεσόγειο, περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη από την κλιματική αλλαγή, την αστικοποίηση, τη μετανάστευση και την πληθυσμιακή αύξηση. Κεντρικές προτεραιότητες της πρωτοβουλίας αποτελούν η λειψυδρία, η ασφάλεια τροφίμων, η μεσογειακή διατροφή και η σχέση της με την υγεία καθώς και η ανάγκη ανασύνταξης του παραγωγικού δυναμικού των χωρών της Μεσογείου στους τομείς αυτούς και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν  μέσω ειδικού προγράμματος δεκαετούς διάρκειας (2018-2028). Το συνολικό ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκ. ευρώ με πόρους του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε για την Έρευνα & Καινοτομία , «Ορίζοντας 2020», και εθνικούς πόρους των 19  χωρών (Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Σλοβενία, Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Ισραήλ, Λίβανος, Ιορδανία, Αίγυπτος, Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, Λουξεμβούργο, Κροατία) που συμμετέχουν στο PRIMA. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με 10 εκατ. ευρώ που εξασφαλίσθηκαν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τη δεκαετία 2018-2028.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ανεξαρτήτως μεγέθους και λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα ανωτέρω θέματα και θα περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, την υλοποίηση έργων διεθνούς συνεργασίας.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολυάριθμων μελών της ερευνητικής κοινότητας της χώρας, καθώς και των επιχειρήσεων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πρωτοβουλία συνολικά, αλλά και ειδικότερα για το περιεχόμενο των πρώτων προκηρύξεων που αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2018. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Διαδικτύου, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμo στο αποθετήριο Ήλιος του ΕΙΕ.

Συνέντευξη του Carlos Moedas στο ΕΚΤ

Ο Επίτροπος Carlos Moedas παραχώρησε, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα, αποκλειστική συνέντευξη στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στον Μαργαρίτη Προέδρου, όπου μίλησε για μια σειρά επίκαιρων θεμάτων που αφορούν την Έρευνα και την Καινοτομία στην ΕΕ.

Ο C. Moedas αναφέρεται στις νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για Ανοικτή Επιστήμη και Ανοικτή Καινοτομία, και τον στόχο για ελεύθερη πρόσβαση μέχρι το 2020 σε όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από τα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Επίσης, παρουσιάζει τις δράσεις που υλοποιούνται για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη μεταφορά τεχνολογίας στη βιομηχανία, καθώς και τα βήματα προς το επόμενο 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία PRIMA, o Eπίτροπος επισημαίνει τη σημασία αυτής της νέας αυτής δράσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων και τα αγροδιατροφικά συστήματα, τονίζοντας τη σημαντική συνεισφορά της Ελλάδας στην τελική διαμόρφωση της πρωτοβουλίας. Παράλληλα, υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη τέτοιων πρωτοβουλιών που εντάσσονται στο νέο πεδίο της διπλωματίας της επιστήμης (science diplomacy).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων