3.685 υποτροφίες σε φοιτητές/τριες από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από το ΙΚΥ

Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα ανέρχεται σε 200 ευρώ για τους φοιτητές που σπουδάζουν στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380 ευρώ για τους φοιτητές που σπουδάζουν σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, κατ’ ελάχιστον 3.685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννέα (9) μηνών, από τον Οκτώβριο 2016 έως και τον Ιούνιο 2017, σε κάθε ωφελούμενο/η και αφορούν σε φοιτητές που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017.

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα ανέρχεται σε 200 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους. Η Υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι γραμματείες των Τμημάτων/ Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι αρμόδιες για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων υποτρόφων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων μπορείτε να βρείτε στον σχετικό σύνδεσμο.

Update: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατόπιν πλήθους αιτημάτων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 28 Απριλίου, ώρα 17:00 έως την Τρίτη 2 Μαΐου, ώρα 17:00.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών