Ημερίδα "Πώς κρίνω επιστημονικό κείμενο - κριτήρια και προϋποθέσεις ορθής σύνταξης και κρίσης επιστημονικού κειμένου"

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους κρίνουμε επιστημονικά κείμενα και ταυτόχρονα τη μεθοδολογία και τα κριτήρια με τα οποία συντάσσουμε επιστημονικό κείμενο στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Με αφορμή το έτος 2016 πού είναι αφιερωμένο στον Αριστοτέλη, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Συντελεστές της ΘΕ Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και το επιστημονικό περιοδικό Ανοικτή Εκπαίδευση, διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Πώς κρίνω επιστημονικό κείμενο – κριτήρια και προϋποθέσεις ορθής σύνταξης και κρίσης επιστημονικού κειμένου». Η ημερίδα, η οποία είναι αφιερωμένη στον Σταγειρίτη Φιλόσοφο, θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 (09.30-14.00) στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Η ημερίδα απευθύνεται σε φοιτητές, επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους κρίνουμε επιστημονικά κείμενα και ταυτόχρονα τη μεθοδολογία και τα κριτήρια με τα οποία συντάσσουμε επιστημονικό κείμενο σε τομείς ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Προσωπικότητες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Αθήνας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν τους συλλογισμούς τους, γύρω από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις αλλά και τις πρακτικές που εφαρμόζουν σχετικά με την ερμηνεία αλλά και την αναγνώριση των κριτηρίων που διέπουν τη σύνταξη ενός σύγχρονου επιστημονικού κειμένου.

Το ΕΚΤ συμμετέχει στην εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον Σταγειρίτη Φιλόσοφο. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι «αποδεκτή αλήθεια είναι αυτή που στηρίζεται σε άλλες προηγουμένως αποδεκτές αλήθειες». Το ΕΚΤ συλλέγει, οργανώνει ηλεκτρονικά αυτές τις προηγουμένως αποδεκτές επιστημονικές αλήθειες υπό μορφή μελετών, άρθρων, βιβλίων, περιοδικών, διατριβών και επιστημονικών δεδομένων, και τις διαθέτει στην επιστημονική κοινότητα, αναπτύσσοντας τεχνολογικές υποδομές και εξελιγμένες υπηρεσίες με διεθνή απήχηση.

To διαδικτυακό περιβάλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ ePublishing (http://epublishing.ekt.gr), είναι μία τέτοιου είδους υποδομή, η οποία παρέχει Ανοικτή Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ηράκλειτος Σουγιουλτζόγλου από την Μονάδα Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Δράσεων ΑΚΕ, του ΕΚΤ, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την υπηρεσία EKT ePublishing, θα εστιάσει τη προσοχή του στις προοπτικές συγγραφής και αξιολόγησης επιστημονικών κειμένων σε ψηφιακό περιβάλλον, με έμφαση στις λειτουργικότητες των ηλεκτρονικών εκδόσεων και στην Ανοικτή Πρόσβαση.

Σημειώνεται ότι το περιοδικό "Ανοικτή Εκπαίδευση" του Ελληνικού Δικτύου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕΔΑΕ) διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών eJournals του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΑΠ, ΕΚΤ