Πρόσκληση για ελληνική συμμετοχή στον Διαγωνισμό “European Big Data Hackathon”

Τριμελείς ομάδες από όλες τις χώρες της Ευρώπης θα διαγωνισθούν μεταξύ τους για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών και εργαλείων δεδομένων. Δηλώσεις συμμετοχής στην ΕΛΣΤΑΤ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Ο διαγωνισμός “European Big Data Hackathon” διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο του συνεδρίου για τις Νέες Τεχνικές και Τεχνολογίες για τις Στατιστικές 2017 [New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS) 2017] . Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία και θα επιλέξει την ελληνική συμμετοχή, στον διαγωνισμό καλούνται να υποβάλλουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενες ομάδες, με βάση τους κανόνες του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια του “Hackathon”, τριμελείς ομάδες από όλες τις χώρες της Ευρώπης θα διαγωνισθούν μεταξύ τους για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών και εργαλείων δεδομένων, με στόχο την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σχετικά με ένα επίκαιρο θέμα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, συνδυάζοντας τις επίσημες στατιστικές και τα μαζικά δεδομένα (Big Data). Στόχος του "European Big Data Hackathon" είναι: η επίλυση στατιστικών προβλημάτων μέσω αλγορίθμων και κατάλληλων δεδομένων, ο εντοπισμός των καλύτερων Ευρωπαίων επιστημόνων σε δεδομένα, η προώθηση των μαζικών δεδομένων σε στατιστικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, η προώθηση συνεργασιών μεταξύ ερευνητικής κοινότητας και ιδιωτικού τομέα, η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και εργαλείων όπως η οπτικοποίηση δεδομένων.

Οι ομάδες θα κληθούν να απαντήσουν σε μια συγκεκριμένη ερώτηση (specific policy question), η οποία θα ανακοινωθεί την πρώτη ημέρα του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι οι ομάδες θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τον ευρύτερο τομέα που ανήκει το θέμα και τον κατάλογο των δεδομένων. Το θέμα του διαγωνισμού θα επιλεγεί μέσα από τις 10 περιοχές προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για μία ομάδα από κάθε Κράτος-Μέλος θα καλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Προβλέπονται βραβεία για τη νικήτρια ομάδα καθώς και για δύο (2) επιλαχούσες ομάδες. Η νικήτρια ομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών της στο συνέδριο NTTS 2017.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες από Ελλάδα μπορούν να αποστείλουν στην EΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hackathon@statistics.gr μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 ένα (ενιαίο) ηλεκτρονικό μήνυμα που να περιέχει τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας, καθώς και  περιγραφή της εμπειρίας τους στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση μαζικών δεδομένων. Η επιλογή της ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα θα γίνει από την ΕΛΣΤΑΤ, βάσει των ανωτέρω πληροφοριών.

Για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: hackathon@statistics.gr

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ελληνική Στατιστική Αρχή