Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων για την Ενέργεια στο πλαίσιο της EU Sustainable Energy Week 2016

Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή συνεργασία.

Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της Ενέργειας, στο πλαίσιο της EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2016, διοργανώνει το Enterprise Europe Network, με υποστήριξη από το δίκτυο “C-Energy 2020” των Εθνικών Σημείων Επαφής για την ενέργεια στο “Horizon 2020”, στις 17 Ιουνίου στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή συνεργασία. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια
• Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες
• Ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές
• Χρηματοδοτικές δυνατότητες μέσω του "Horizon 2020"
• Διαχείριση ενέργειας
• Ανάκτηση ενέργειας
• Έξυπνα δίκτυα – ενσωμάτωση ενεργειακών συστημάτων

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες και να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να ανακαλύψουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να αναζητήσουν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τις επιχειρηματικές τους ανάγκες, να ενημερωθούν για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες, τα κατάλληλα για το αντικείμενό τους projects του προγράμματος Horizon 2020, καθώς και να αναζητήσουν εταίρους για την υποβολή προτάσεων σε αυτά, και να πραγματοποιήσουν στοχευμένες επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο μέσα από διμερείς συναντήσεις 30 λεπτών με επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και να υποβάλουν το προφίλ τους (αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ζήτηση ή προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, και τεχνολογικών προϊόντων) μέχρι τις 8 Ιουνίου 2016. Οι αιτήσεις για τις συναντήσεις πραγματοποιούνται από 28 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2016. Τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διοργάνωση συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

Η εγγραφή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ενώ τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Κατά την εγγραφή στην εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν το τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης – GR National Documentation Centre (EKT), ώστε να λάβουν υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία της επιλογής συναντήσεων, αναζήτησης των καταλληλότερων συνεργατών και του ταξιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Χριστιάνα Σιαμπέκου, τηλ.:210 7273954, email: schris@ekt.gr)

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εnterprise Europe Network