Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest 2016

Στα περίπτερα της PatrasIQ 2016 θα εκτίθενται καινοτόμα μοντέλα, πρότυπα νέων προϊόντων και τεχνολογιών, τα οποία έχουν δυνατότητα και προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης.

Η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest 2016 (Patras IQ 2016) διοργανώνεται από 15 έως 17 Απριλίου 2016, για τρίτη φορά στην Πάτρα, στο αθλητικό κέντρο "Δημήτρης Τόφαλος". Η έκθεση στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει: Προϊόντα καινοτόμων ιδεών, Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με προϊόντα που προέκυψαν από την συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, Πρόγραμμα εκδηλώσεων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Ερευνητικές ομάδες θα παρουσιάσουν στον παραγωγικό τομέα και σε επενδυτές, ώριμα αποτελέσματα έρευνας που έχουν την δυνατότητα να αξιοποιηθούν επενδυτικά. Αντίστοιχα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο παραγωγικός τομέας μπορούν να συζητηθούν με ερευνητές και να διερευνηθούν πιθανές λύσεις.

Παράλληλα με τα παραπάνω θα συμμετέχουν αναγνωρισμένοι ομιλητές και φορείς, σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας με στόχο να συμβάλουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση της καινοτομίας.

Η Πρωτοβουλία αυτή συντελεί στη δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα μέσα από την αέναη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών. Επιπλέον, φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο για τους ερευνητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την εφαρμοσμένη έρευνά τους στον παραγωγικό τομέα. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η εξοικείωση τόσο των ερευνητών όσο και του παραγωγικού τομέα με τη διαχείριση της γνώσης, την ανάπτυξη καινοτομίας, με μηχανισμούς και προϋποθέσεις οικοδόμησης δικτύων και καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης της καινοτομίας.

Στα περίπτερα της PatrasIQ 2016 θα εκτίθενται καινοτόμα μοντέλα, πρότυπα νέων προϊόντων και τεχνολογιών, τα οποία έχουν δυνατότητα και προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης και υψηλό ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα με την έκθεση θα υπάρχουν ομιλίες & workshops, πάνω σε ζητήματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, (με παρουσιάσεις startups και εταιρειών έντασης γνώσης) και άλλα σχετικά θέματα.

Στην έκθεση συμμετέχουν ερευνητές από: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ Διόφαντος), Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.), Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου (ΤΕΙ Ηπείρου), καθώς και εκπρόσωποι πανεπιστημίων και φορέων αναδιανομής καινοτομίας.

Η έκθεση έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτών και του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.

Συνδιοργανωτές της Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ είναι όλα τα ερευνητικά κέντρα και οι σύνδεσμοι του δυτικού άξονα όπως το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ Διόφαντος), το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.), το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΒΠ&ΔΕ).

Την έκθεση αναμένεται να επισκεφτούν εκπρόσωποι της Πολιτείας, πρέσβεις, εκπρόσωποι φορέων στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Καινοτομίας- Μεταφοράς Τεχνογνωσίας-Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών στα τηλέφωνα 2610/996635, 2610/997997, 2610/969057, στην ηλεκτρονική διεύθυνση itto@upatras.gr και στον ιστότοπο www.patrasiq.gr, όπου διατίθενται πληροφορίες και για τις δύο προηγούμενες εκθέσεις.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Πανεπιστήμιο Πατρών

Μάθετε Περισσότερα