"Πολίτικες ιστορίες και εικόνες (15ος-20ός αι.)" στον πρώτο κύκλο Μορφωτικών Εκδηλώσεων του ΕΙΕ για φέτος

Ο κύκλος περιλαμβάνει έξι εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη από τις 3 Νοεμβρίου μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2015, στις 19:00, στο αμφιθέατρο του ΕΙΕ (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Τον A' κύκλο ομιλιών "Πολίτικες ιστορίες και εικόνες (15ος-20ός αι.)", στο πλαίσιο του προγράμματος Μορφωτικών Εκδηλώσεων "Επιστήμης Κοινωνία" του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), διοργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)/ΕΙΕ. Ο κύκλος περιλαμβάνει έξι εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη από τις 3 Νοεμβρίου μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2015, στις 19:00, στο αμφιθέατρο του ΕΙΕ (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Στόχος του παρόντος κύκλου ομιλιών είναι να αναδειχθούν ορισμένες όψεις της ιστορίας των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης κατά την περίοδο των νεωτέρων χρόνων (από τον 15ο έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα) σύμφωνα με τα πορίσματα σχετικών με το θέμα όχι μόνο ιστορικών, αλλά και αρχιτεκτονικών ερευνών.

Δεδομένου ότι η τοπογραφία και η αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης έχουν μελετηθεί αρκετά από τους ειδικούς, θα παρουσιαστούν παράλληλα εισηγήσεις με ιστορικά και αρχιτεκτονικά θέματα.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι του κύκλου είναι η Σοφία Ματθαίου, Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ, και ο Σάββας Τσιλένης, Δρ Αρχιτέκτων, Προϊστάμενος ΤΥ & ΔΜ/ ΕΙΕ.

Το πρόγραμμα των Ειδικών Μορφωτικών Εκδηλώσεων ''Επιστήμης Κοινωνία'', επί σειρά ετών, διοργανώνεται με στόχο τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και πληροφορίας στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό. Σημειώνεται ότι το ΕΙΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τόσο των ανθρωπιστικών όσο και των θετικών και τεχνολογικών επιστημών.

Το ΕΙΕ είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο ερευνών, το οποίο απαρτίζεται σήμερα από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών και δύο στην περιοχή των Θετικών Επιστημών, και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Σημειώνεται ότι η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, και θα χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης για το σύνολο των εκδηλώσεων του κύκλου σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Oι ομιλίες θα μεταδίδονται απευθείας σε live streaming στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live.

Για πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.eie.gr/epistimiskoinonia/openscience-gr.html

Περισσότερες πληροφορίες για τις Μορφωτικές Εκδηλώσεις του ΕΙΕ παρέχονται στο τηλέφωνο 210 7273516 (κα Μαίρη Κοντογιάννη) και e-mail: mkont@eie.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών