Διεθνές Συνέδριο "Trust: European Research Co-Creating Resilient Societies" για τη συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στην κοινωνία

Κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου, σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συζητήσουν για την έννοια της εμπιστοσύνης και τη συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στην κοινωνία.

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Trust: European Research Co-Creating Resilient Societies", θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Οκτωβρίου 2015 στις Βρυξέλλες (Belgian Royal Academy of Sciences). Το Συνέδριο διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο NET4SOCIETY των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), και υποστηρίζεται από την Ευρωπαική Επιτροπή, το ευρωπαϊκό δίκτυο HERA (Humanities in the European Research Area) και την επιστημονική επιτροπή για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του φορέα "Science Europe".

Το συνέδριο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στη σημερινή εποχή, ο όρος "εμπιστοσύνη" είναι ουσιαστικής σημασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμφανίζεται πολύ συχνά πλέον στον ακαδημαϊκό και δημόσιο διάλογο. Ο όρος αυτός αναφέρεται στην εμπιστοσύνη των πολιτών στην κοινωνία, των Ευρωπαίων πολιτών στις δημόσιες αρχές και σε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον γενικότερα, και συνδέεται με τρέχοντα κοινωνικά θέματα όπως η μετανάστευση, η κοινωνική συνοχή, η ανάπτυξη και οι γεωπολιτικές αλλαγές. Ο όρος αυτός επιδρά στη δημιουργικότητα και στη διαχείριση των συγκρούσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους κοινωνικών αλλαγών.

Η έννοια της εμπιστοσύνης είναι πολυδιάστατη και συνδέεται με όλες τις επιστημονικές περιοχές αλλά κυρίως με την έρευνα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου, σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συζητήσουν για την έννοια της εμπιστοσύνης και τη συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας από όλη την Ευρώπη, Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος της Κοινωνικής Πρόκλησης 6: "Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, Καινοτόμες και Στοχαστικές Κοινωνίες" (Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective Societies) του "Ορίζοντα 2020", θα αναλύσουν προβλήματα και λύσεις στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

  1. Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο- προοπτικές για το 2050
  2. Η έρευνα και η κοινωνία- από το όραμα στη δράση
  3. Παρουσίαση προκηρύξεων του προγράμματος εργασίας 2016/2017 της Κοινωνικής Πρόκλησης 6

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, το πρόγραμμα και τις εγγραφές διατίθενται στον δικτυακό τόπο http://www.trust-conference.eu/en/index.php.

Δεδομένου ότι υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων, και η συμμετοχή στην εκδήλωση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη με συμμετοχές από όλη την Ευρώπη, οι εγγραφές ενδεχομένως να κλείσουν νωρίς. Το συνέδριο θα μεταδίδεται ζωντανά στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Ευρωπαϊκό δίκτυο NET4SOCIETY

Το ευρωπαϊκό δίκτυο NET4SOCIETY (Trans-national cooperation among National Contact Points for Socio-economic sciences and the Humanities) (http://www.net4society.eu) ενημερώνει και υποστηρίζει τους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στις θεματικές του προγράμματος "Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, Καινοτόμες και Στοχαστικές Κοινωνίες" (Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective Societies) του "Ορίζοντα 2020" σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις ανοικτές προκηρύξεις, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας με οργανισμούς από όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τα ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά και τις εμπειρίες ερευνητών από την επιτυχημένη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Εθνικό Σημείο Επαφής του δικτύου στην Ελλάδα είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Το πρόγραμμα "Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, Καινοτόμες και Στοχαστικές Κοινωνίες" (Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies) εντάσσεται στις Κοινωνικές Προκλήσεις του Ορίζοντα 2020 και αποτελεί συνέχεια του προγράμματος "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες" (SSH) του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία.

To EKT Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Το ΕΚΤ υποστηρίζει ως Εθνικό Σημείο Επαφής την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (www.ekt.gr/horizon2020). Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.

Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, το ΕΚΤ δεν περιορίζεται μόνο σε δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης, αλλά συνεισφέρει με Ειδικές Εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις των Ελλήνων ερευνητών, τις γεωγραφικές και θεματικές περιοχές αριστείας. Πρόκειται για μελέτες με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που συνεισφέρουν στη χαρτογράφηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και την αποτίμηση της ελληνικής συμμετοχής στα Προγράμματα της ΕΕ. Οι εκδόσεις εντάσσονται στον θεσμικό ρόλο του ΕΚΤ για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ελλάδας στις πρώτες προκηρύξεις του προγράμματος υπάρχουν διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://metrics.ekt.gr/el/node/252.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης