Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Με στόχο την οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, το ΚΕΑΕ καλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), εκπληρώνοντας το βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, απευθύνει πρόσκληση σε ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2016 και για την οποία δεν έχουν λάβει άλλη οικονομική υποστήριξη. Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις. Η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.

Από τις προτάσεις που θα υποβληθούν, θα επιλεγούν έως 8 ερευνητικές προτάσεις για μεταδιδάκτορες (ερευνητές οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει τα πέντε έτη από τη λήψη του διδακτορικού τους και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση) και ανεξάρτητους ερευνητές που έχουν λάβει το διδακτορικό τους τουλάχιστον πέντε έτη πριν την αίτηση και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση. Επιπλέον, θα χρηματοδοτηθούν και έως δύο προτάσεις από ερευνητικές ομάδες, αποτελούμενες από τρεις ερευνητές το μέγιστο, χωρίς να υπάρχει άλλος περιορισμός ως προς τη σύνθεση της ομάδας.

Η υποβολή των προτάσεων μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος έχει ξεκινήσει από τις 11 Μαίου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Τρίτη 30 Ιουνίου. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και οδηγίες για την υποβολή της αίτησης στον διαδικτυακό τόπο του Κέντρου.

Το ΚΕΑΕ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015 με βασικούς στόχους τη χρηματοδότηση ερευνών νέων επιστημόνων, τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου προβληματισμού για την πολυσχιδή σημασία των ανθρωπιστικών επιστημών, τη διεξαγωγή δημόσιας συζήτησης για τα αποτελέσματα των ερευνών που χρηματοδοτεί αλλά και την περαιτέρω διάδοση και διάχυσή τους προς την επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)