Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και έχουν κομβικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην περιφερειακή & τοπική ανάπτυξη, στην κοινωνική ευημερία και συνοχή. Κρίσιμες δε προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και δημιουργία των ΜμΕ είναι η υιοθέτηση της καινοτομίας, η εξωστρέφεια και η δικτύωση, αλλά και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Παράλληλα, καθοριστικός είναι ο ρόλος της Πολιτείας για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσα από τη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος και με τη δημιουργία δομών στήριξης. 

Σε αυτόν τον σημαντικό πυλώνα της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, είναι αφιερωμένο το κύριο θέμα αυτού του τεύχους, στο οποίο παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία πρόσφατων εκθέσεων και μελετών για την κατάσταση, τις προκλήσεις και τις προοπτικές των ΜμΕ. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται σε πρωτοβουλίες, υπηρεσίες και χρηματοδοτικά εργαλεία που τις ενισχύουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της πολυετούς εμπειρίας και συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα. 

Σε αυτό το τεύχος φιλοξενούμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με Έλληνες ερευνητές που διαπρέπουν εντός και εκτός Ελλάδας. Η Μαρίλη Νίκα, ο Βασίλης Ντζιαχρήστος και ο Ξενοφώντας Δημητρόπουλος, μας μίλησαν για την έρευνα τους, τις συνεργασίες τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και τα σχέδια τους για το μέλλον. Παρουσιάζουμε, επίσης, τα τελικά στοιχεία για το 2016 που αφορούν τους βασικούς δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτά το ποσοστό των δαπανών Ε&Α επί του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,01%, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το κατώφλι του 1%, γεγονός που δημιουργεί μια θετική προοπτική για το ερευνητικό τοπίο στη χώρα. 

Σας προτείνουμε, ακόμη, να διαβάσετε για το πρώτο πανελλαδικά Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας Καρκίνου στην Αθήνα, μια πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών η οποία στοχεύει να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της ζωής των ασθενών αυτής της πολύ-παραγοντικής και ετερογενούς νόσου, μέσω της ενίσχυσης της διεπιστημονικής έρευνας για τον καρκίνο. Επίσης, δύο νέες πρωτοποριακές δράσεις που ξεκίνησαν πρόσφατα από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ, με τη συνεργασία ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, είναι η σύσταση του Εθνικού Δικτύου Εξατομικευμένης Ιατρικής για την πρόληψη και θεραπεία σοβαρών ασθενειών και η σύσταση του Εθνικού Δικτύου "Οι δρόμοι της Ελιάς" που αφορά την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των προϊόντων ελιάς και ελαιόλαδου και των μεθόδων παραγωγής τους. Πρόκειται για τις δύο πρώτες εμβληματικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου σε επιστημονικούς τομείς με άμεσο κοινωνικό όφελος, και αναμένουμε με ενδιαφέρον τα πρώτα αποτελέσματα, όπως και τις επόμενες δράσεις. 

Η Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση αποτελεί κύρια συνιστώσα των δράσεων του ΕΚΤ. Φορείς περιεχομένου έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ και να οργανώσουν και διαθέσουν το ψηφιακό τους υλικό σε σύγχρονες διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίες το αναδεικνύουν και το διαχέουν ευρέως. Το προηγούμενο διάστημα, τέσσερα νέα επιστημονικά περιοδικά προστέθηκαν στις ηλεκτρονικές εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης που διατίθενται μέσω της καινοτόμου υπηρεσίας ePublishing. Παράλληλα, τρία νέα αποθετήρια διατίθενται πλέον διαδικτυακά, με πλούσιο περιεχόμενο που συνεχώς διευρύνεται. Πρόκειται για το Αποθετήριο του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο, της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας ΤΕΧΝΗ και του Ιστορικού Αρχείου του Προσφυγικού Ελληνισμού. 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον για όσες ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει η ανακοίνωση για το νέο πρόγραμμα εργασιών του Ορίζοντα 2020, ύψους 30 δισ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020, που παρουσιάζουμε σε αυτό το τεύχος. Με στόχο, μάλιστα, την ουσιαστική και αποτελεσματική ενημέρωση και υποστήριξη των ελληνικών ερευνητικών ομάδων, το ΕΚΤ διοργάνωσε τρεις ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τις νέες προκηρύξεις που αφορούν τα προγράμματα στους τομείς Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Ενέργειας και Υγείας. Όπως και για όλες τις εκδηλώσεις του ΕΚΤ, οι παρουσιάσεις και τα βίντεο των ομιλητών διατίθενται ελεύθερα στις ιστοσελίδες των εκδηλώσεων. 

Μαργαρίτης Προέδρου
Αρχισυντάκτης